Úvahy o živote

Trendy, trvalá udržitelnost, úvahy, ..
Odpovědět
Milan Šupa
Příspěvky: 71
Registrován: 07 dub 2014 15:26

Úvahy o živote

Příspěvek od Milan Šupa »

Sporná úroveň mravnej kvality detských časopisov
Otvorený list rodičom, pedagógom a redakciám všetkých detských a mládežníckych časopisov: Milí rodičia, učitelia a vychovávatelia, listovali ste si niekedy v nejakom z časopisov, určených vašim deťom? Ja nedávno áno a upútalo ma tam niečo neblahého, na základe čoho vznikla nevyhnutnosť napísať tento list. Čo takého to bolo?Na predposledných stránkach onoho časopisu mi „udreli“ do očí dve fotografie nejakej zo súčasných moderných speváčok. Takéto fotografie môžeme vídať takmer vo všetkých časopisoch, ktoré v snahe „držať krok s dobou“ veľmi radi prezentujú najaktuálnejšie módne trendy odvážneho odhaľovania telesných vnád rôznych hviezd a hviezdiček súčasného šoubiznisu. Avšak so skutočnosťou, že sa s niečim podobným stretnem i na stránkach časopisu určeného dokonca i nižším vekovým kategóriám detí, s takouto skutočnosťou som naozaj nepočítal. A navyše, ak na jednej z fotografií bol vyzývavo zmyselný vzhľad spomínanej speváčky podporený aj jej veľavýznamne necudným gestom jej ruky!Na základe takýchto skutočností si je človek chtiac nechtiac nútený položiť otázku, do akej miery si pracovníci redakcií rôznych mládežníckych periodík vôbec uvedomujú svoju zodpovednosť za všetko, čo prostredníctvom svojich časopisoch predostierajú tvárlivým dušiam detí a dorastajúcej mládeže. Je vari naozaj až tak veľmi nemoderné vyžadovať od každého, kto má na mládež určitý dosah a vplyv, aby ju ovplyvňoval a formoval predovšetkým hodnotami pozitívneho a konštruktívneho charakteru? Veď o čo žalostnejšia a úbohejšia je reálna, žitá skutočnosť, o to intenzívnejšie a cieľavedomejšie by malo byť úsilie všetkých ľudí, zodpovedných za výchovu detí a mládeže, aby sa do nich všemožným spôsobom vštepovali iba vyššie ideály hodné pojmu „človek“, s ktorých naplneným vnútrom by vo svojej dospelosti zmenili tento skazený svet k lepšiemu.No a okrem nevyhnutnej čestnosti, láskavosti, ľudskosti a mnohých iných dobrých vlastností, ktoré musia byť v deťoch podporované a rozvíjané by tam určite nemala chýbať ani mravnosť! Mravnosť, ako úcta, v tomto konkrétnom prípade k žene, ktorej telo by rozhodne nemalo byť dráždivým a zmyselným spôsobom vystavované na obdiv najnižšiemu, priam živočíšnemu záujmu opačného pohlavia.Z tohto pohľadu je naozaj otázne, či podobné ušľachtilé ideály môže našim deťom ponúknuť spevácka hviezda, ktorá síce na jednej strane obsadzuje popredné miesta hitparád, ale na druhej strane buduje svoj „imidž“ na provokatívnom odhaľovaní vlastného tela.A ak by sme mali byť naozaj úprimnými, takýto ostrý rozpor medzi perfektnými profesionálnymi výkonmi a nezriadeným osobným životom, vulgárnym vyjadrovaním i celkovým chovaním sa prejavuje takmer u prevažnej väčšiny „hviezd“ súčasného šou biznisu. Z takéhoto, hlbšieho pohľadu je naozaj máloktorá z nich v skutočnosti hodná toho, aby sa okolo nej vytvárala gloriola „hviezdy“, ktorej fotografie si budú deti ako nejaký ideál a vzor lepiť do svojej izby.V podceňovaní týchto skutočností je skryté hlboké podceňovanie osobnosti dieťaťa, pretože dieťa je omnoho vnímavejšie ako sa domnievame. Je totiž schopné vyciťovať i veci skryté hlboko pod povrchom a spolu s prezentovaním osôb, v nejakej činnosti výnimočných, prijíma i všetko ostatné, čo z danou osobnosťou súvisí. Týmto spôsobom sa mu priam do krvi dostáva pokrivený model štruktúry ľudskej osobnosti, u ktorej je prvoradý úspech, a to za každú cenu, i s využitím akýchkoľvek prostriedkov – aj nemorálnych, ak nám to k onomu úspechu môže napomôcť.Dieťa si nakoniec uvedomí, že k ceste k úspechu je možné bez zábran využiť všetkého, čo sa ponúka. Aj nemravnosti, ako na oných spomínaných fotografiách „hviezd“, aj vulgárnosti, aj egoizmu, nečestnosti, klamstva, podvodu a podobne. Nie, deti nie sú hlúpe! Citlivo vnímajú skutočnosť v jej komplexnosti takú, akou ona naozaj je! Iba dospelí ich zvyknú podceňovať.Vari naozaj takéto niečo má byť cieľom detských a mládežníckych časopisov? Vari nie je povinnosťou ich redakcií byť rovnako citlivými vo vnímaní reality ako deti samotné, pre ktoré je časopis určený? Nebolo by naopak omnoho prínosnejšie odkrývať a demaskovať plytkú prázdnotu uctievania „hviezd“, ktoré si to len veľmi málo zaslúžia?Samozrejme, že nie je možné a nie je to ani chcené, aby sme mládeži nehovorili o realite takej, akou je, avšak je nanajvýš nezodpovedné, keď sa povie „A“ a nedopovie „B“! Lebo práve toto by malo byť náplňou mládežníckych časopisov – hovoriť skutočnú pravdu o živote, vniknúť pod povrch, odhaliť prázdnotu, strhnúť falošné, trblietavé pozlátko a ukázať skutočné, pravé ideály a kvality, naozaj hodné nasledovania. V tomto sa skrývajú obrovské, ale žiaľ nevyužité výchovné možnosti detských a mládežníckych časopisov, ktorých povinnosťou by malo byť ovplyvňovanie vývoja mladej generácie smerom k pozitívnejším hodnotám.Veď v podstate duša dieťaťa je ako úrodné pole, do ktorého máme práve my dospelí povinnosť zasiať to najkvalitnejšie osivo, ktoré čisté detské vnútro, ako úrodná zem príjme a umožní mu rásť, aby po rokoch, až nastane čas, prinieslo bohatú úrodu, prinášajúcu radosť vychovávateľom, učiteľom, rodičom a celej spoločnosti.Je však vrcholne nezodpovedné, ak do tejto panenskej pôdy detských duší sadí niekto, či už z nevedomosti alebo ignorancie burinu! Takéto niečo je doslova zločin, lebo táto úrodná pôda príjme všetko rovnako, dobré i zlé a všetko v nej potom rastie, aby prinieslo svoje plody. Dieťa totiž ešte nemá vybudovaniu pevnú hierarchiu hodnotového systému a absorbuje v prostej dôvere všetko.Prvoradou povinnosťou ľudí, ktorí majú možnosť formovať osobnosť dieťaťa je jednoznačne napomáhanie k správnemu vývoju jeho tvoriacej sa hierarchickej hodnotovej štruktúry, schopnej reálne rozpoznávať správneho od nesprávneho a dobrého od zlého. Toto je prvoradou a najzásadnejšou povinnosťou nás dospelých vo vzťahu k deťom!Všetko, o čom bolo hovorené samozrejme nesúvisí len s nejakými inkriminovanými fotografiami, nachádzajúcimi sa v určitom konkrétnom mládežníckom časopise. Súvisí to s celkovou koncepciou, obsahovou náplňou a grafickou úpravou všetkých časopisov, určených deťom a mládeži, ktoré by v nijakom prípade nemali odzrkadľovať súčasný úpadok, ale aktívnym spôsobom viesť deti a mládež k skutočným, vysokým ľudským hodnotám.Zostáva teda dúfať, že predsa len dôjde k hlbšiemu zamysleniu sa kompetentných, k prihliadnutiu na vyššie uvedené skutočnosti a ku kvalitatívnemu posunú obsahovej štruktúry mládežníckych periodík smerom nahor. Tým bude môcť dôjsť k tomu, že vysoká a vedome udržiavaná miera pozitivity ich obsahu bude pozitívnym spôsobom vplývať na vývin, správne formovanie a zdravý osobnostný vývoj detí i dorastajúcej mládeže. Práve toto je totiž cieľ, o ktorý by sme my dospelí mali vo vzťahu k našej mládeži s plnou zodpovednosťou všetci spoločne usilovať. Inak im budeme dávať kamene namiesto chleba!


Cyril
Příspěvky: 237
Registrován: 31 srp 2012 22:49

Re: Úvahy o živote

Příspěvek od Cyril »

Naivní člověče. Doufáš-li, že dojde k hlubšímu zamyšlení kompetentních, doufáš marně. Cíl o který chceš usilovat Ty a cíl o který usilují mocní tohoto světa je totiž diametrálně odlišný. Požaduje se debilizace lidí, kormidelníci této civilizace na ní mocně pracují. Dá se říci, že jejich zhoubné dílo se jim docela daří.


Přidávám jinou "perlu", která je zcela v souladu s trendem. Pikantérie  od cca 24 minuty 40 vteřiny. 


Jiří Danihel
Příspěvky: 228
Registrován: 06 čer 2012 18:21

Re: Úvahy o živote

Příspěvek od Jiří Danihel »

Byl bych opatrný, pokud by šlo o výjevy, které mohou dítěti způsobit trauma. Obrázky násilí, otřesných zranění po nehodách, utrpení zvířat po útoku pytláků, atd. To vyžaduje přípravu. Ale jinak by se hodil spíš včasný a nezaujatý komentář, aby si dítě udělalo ve věci jasno dřív, než si utvoří vlastní verzi nebo se nechá poučit od svých vrstevníků. Zakázané ovoce nejlépe chutná a ten, kdo je skrývá a sám ochutnává, těžko získá důvěru. Znáte-li rozdíl mezi uměním a šoubyznysem, ukažte dítěti, v čem je jeho kouzlo a krása. Na to, co je ošklivé a laciné, přijde pak samo. Má-li později zvládnout nástrahy života, musí se naučit rozlišovat pravé od nepravého, cenné od pozlátka, skutečný význam mnoha slov - dříve, než se mu vryje do paměti ten nepravý. Aby druhým nezávidělo mnohé marnosti a nesnažilo se je napodobovat, musí pochopit, že tomu, kdo se něčím chlubí, často něco naopak schází. Co asi zabere víc: "S tou napodobeninou Britney Spears tě nechci vidět!", nebo (o jiné, milé dívce) "Ty se máš, že máš takovou kamarádku. To já jsem musel dlouho čekat, dokud jsem nepotkal maminku."? Nač upozorňovat na ty, kteří nejsou zajímaví?


jarda bon jovi
Příspěvky: 1744
Registrován: 21 dub 2011 08:02

Re: Úvahy o živote

Příspěvek od jarda bon jovi »

pokud by našče děti byly schopny žít s námi v izolaci, budeme schopni z nich vychovat zdravé jedince. Díky vzdělávacímu systému jsou konfrontovány s majoritní skupinou jedinců, jenž podstoupili domestikaci stáda. A protože děti nejsou rády samy, přimknou se ke kamarádovi či kamarádce, klidně s třeskutými názory a přijme cokoli, aby nebylo exkomunikováno ze smečky.Rádi bychom u dítěte zajistili ten nejlepší vývoj pod naší taktovkou, je to však zbožné přání, než nějaký reálný cíl.


Je dobré, aby dítě vědělo, že my jsme jiní, oni normální. Dobré je, aby dítě vědělo, že existuje alternativa, únik. První děcka jsem dávaL do školy před dvaceti lety a bylo to stejné, jako dnes. Nátlak na děti, reklamy a trendy z časopisů....Kamarádi, kamarádky, co něco mají a pak ti, co ¨si nemají s čím hrát, co nejsou in.Dítě se snaží splynout se stádem, my mu můžeme zachovat rozlišovací schopnost, nic víc. Dopřejme jim svobodu v rozhojdování a buďme jim vzorem a rádcem, nikoli vychovatelem.Jsem nejštastnější muž na světě, páč si můj předposlední vybral jako zájem jezdecký klub a klub ostrostřelců. Sám, svobodně a bez rad. Místo dětských časopisů se učí jezdit s pracovní čtyřkolkou a traktůrkem,kontrolovat ploty a značkovat zvířata.Děcka chápou, že čas od času vezme tata kudlu a z kolemjdoucího jehněte se stane masíčko k obědu v neděli.Nic otřesného, žádný kravál, vše v klidu a pohodě, jehně usne a vezmem si z něj kožešinu a masíčko na papání a kosti do polívky.


Je dobře, když dítě chápe, že být jiným neznamená být lepším, nebo horším.A je dobře, když děcko ví, že ho budeme mít rádi, když se rozhodne jakkoli.


cyril, to není perla, ale pecka. Omalovánky s usámou mne dojaly....Žijeme v idiokracii, nemůžem se divit ničemu.


Milan Šupa
Příspěvky: 71
Registrován: 07 dub 2014 15:26

Re: Úvahy o živote

Příspěvek od Milan Šupa »

Znepokojujúce výskumy Benjamina Lieberta
Človek musí poznať sám seba! Ak si tú námahu nedá, zostane navždy vo vleku vlastnej pudovosti a to, čo nazýva slobodnou vôľou je v skutočnosti len prázdne slovo. Slobodná vôľa totiž vôbec neznamená robiť si čo chem. Kto takto uvažuje, pre toho tieto riadky nie sú. Sú iba pre tých, ktorí sa chcú stať naozaj slobodnými a sú preto ochotní vyvinúť aj trochu námahy.Na základe výskumov Benjamina Lieberta sa začalo tvrdiť, že človek nemá žiadnu slobodnú vôľu a je v podstate iba akousi animálnou bytosťou, rozhodujúcou sa pudovo reflexívnym spôsobom. Prostredníctvom exaktných pokusov bolo totiž dokázané, že k prvotnému impulzu trebárs pohybu ruky dochádza v takzvanom mozgovom kmeni, na ktorý nemáme žiadny dosah svojou vedomou vôľou. Až o niekoľko milistotín sekundy nato dôjde k impulzu v mozgovej kôre, už ovládanej našim vedomím, v ktorej činíme svoje vedomé rozhodnutia.To teda znamená, že niekoľko milistotín sekundy pred každým našim vedomým rozhodnutím už dochádza k prvotnému impulzu v nevedomom kmeni nášho mozgu. Tam sa v podstate rozhoduje a až potom reaguje mozgová kôra. Znamená to, že čosi ako slobodná vôľa človeka je len ilúziou a náš rozum v podstate slúži iba na dodatočné, logické zdôvodnenie toho, prečo sme danú vec práve takto urobili a prečo sme sa práve takto zachovali. Sme už teda akoby istým spôsobom naprogramovaní a všetkým našim vedomým rozhodnutiam predchádzajú impulzy nevedomého mozgového kmeňa. Ak sa rozhodneme niečo vykonať, k rozhodnutiu dochádza v mozgovom kmeni, naša vedomá vôľa to nasleduje a náš rozum logicky zdôvodní, prečo sme tak urobili.Napríklad ak si oblečiem kabát tvrdím, že som sa ho rozhodol obliecť preto, lebo vonku je zima. Avšak v skutočnosti to nie je pravda, pretože za mňa už vopred rozhodol mozgový kmeň a ja som si to sám pre seba iba takto zdôvodnil.Za takejto situácie, ktorá je exaktne doložená mnohými vedeckými pokusmi je naozaj plne oprávnenou otázka, či má človek vôbec nejakú slobodnú vôľu? Ako sa postaviť k otázke slobodnej vôle človeka, ak je naše myslenie evidentne vo vleku pudov? Ako sa zmieriť s tým, že všetok ľudský intelekt, všetko naše vzdelanie a vedomosti sú v skutočnosti iba sluhami nevedomého mozgového kmeňa, prostredníctvom ktorých iba inteligentne a erudovane zdôvodňujeme naše animálne konanie.Ako názorný príklad si uveďme politiku a politikov. Nachádzajú sa medzi nimi jedinci, ktorí jednajú nečestne, klamú a kradnú. Ide o klasickú ukážku konania, ktoré je evidentne vo vleku nevedomého mozgového kmeňa s jeho animálno egoistickými impulzmi. A všetok intelekt, vzdelanie a rečnícke schopnosti slúžia už iba k tomu, aby sa takéto jednanie nejako logicky vysvetlilo a zdôvodnilo.Na a tento princíp samozrejme neplatí len u politikov, ktorí sú nám najviac na očiach, ale úplne u všetkých ľudí, ktorí jednajú podobným spôsobom, každý na svojej vlastnej spoločenskej úrovni a na základe vlastných schopností, možností a intelektuálnych predpokladov.Takto teda funguje bežný ľudský jedinec a presne tomu zodpovedá i život okolo nás. Život okolo nás, poznačený animálnym egoizmom nášho nevedomého mozgového kmeňa.Môžeme za tejto situácie vôbec hovoriť o nejakej slobodnej vôli? Aká je skutočná pravda o človeku?Všetko to, o čom som sme hovorili doposiaľ je pravdou na hmotnej úrovni, potvrdenou exaktnými vedeckými výskumami. Avšak je tu ešte aj pravda iná, vyššia! Z nej vyplýva, že človek, ktorý je v podstate neslobodný a vo vleku pudov, môže svoju slobodnú vôľu nadobudnúť. Slobodná vôľa je u neho totiž potencionálnou a on môže tento svoj skrytý potenciál získať iba vtedy, ak ho aktivuje.Ako môžeme získať slobodnú vôľu? Ako môžeme aktivovať tento svoj skrytý potenciál?Človek si musí uvedomiť, že on sám má konečné právo veta. Že on sám môže nakoniec vedome rozhodnúť, či onen prvotný impulz poslúchne, alebo nie. Ak nám teda náhle vyletí ruka, aby sme ňou udreli, sme zároveň schopní uvedomiť si, či niečo takéhoto bude dobré a či tým niekomu neublížime.Áno, sme síce ovplyvňovaní inštinktami a pudmi svojej telesnej podstaty, ale morálno etický rozmer našej osobnosti má predsa len právo veta!A v tomto práve veta spočíva naša slobodná vôľa!Môžeme teda zostať vo vleku svojho prvotného pudenia, alebo sa môžeme slobodne a ničím neovplyvnene rozhodnúť, že tento impulz nebudeme nasledovať. Že nedáme na svoje animálno egoistické pudenie, ale, uplatniac svoju slobodnú vôľu, rozhodneme inak.Ruka chce udrieť, ale my si uvedomujeme, že by sme tým ublížili a neurobíme tak. Chceme niečo ukradnúť lebo máme príležitosť, ale uvedomíme si, že kradnúť nie je správne a nič neukradneme. Až takýmto uplatnením morálno etického stanoviska pri svojom rozhodovaní nadobúdame slobodnú vôľu! Jedine takýmto spôsobom sa totiž môžeme oslobodiť od vplyvu prvotného pudenia svojho mozgového kmeňa, ktorému sme dovtedy plne podliehali a preto o našej slobodnej vôli nemohlo byť ani reči.Nemusíme teda donekonečna slúžiť nevedomým procesom svojho mozgu a byť nimi manipulovaní. Môžeme získať slobodnú vôľu tým, že začneme veci posudzovať z morálno etického hľadiska. Až týmto sa potom stávame skutočne ľuďmi. Ľuďmi, ktorí si vybojovali a získali vlastnú slobodnú vôľu!A teraz, z hľadiska vyššie spomínaných, novodobých vedeckých poznatkov nahliadnime na známe Kristove slová, ktorý povedal: Čo je z tela je telo! Avšak čo je z ducha je duch! Kto sa neznovuzrodí v duchu, neuzrie kráľovstvo nebeské!Čo znamenajú tieto slová? Predsa presne to, o čom sme doposiaľ hovorili!Znamenajú, že ak niekto poslúcha len svoje prvotné inštinktívne pudenie je iba bytosťou tela a hmoty. Avšak človek je schopný aktivizovať svoju vyššiu podstatu. Je schopný prijatím určitých vyšších morálno etických kritérií korigovať a ovládnuť svoje prvotné pudenia. Až týmto spôsobom získava vlastnú slobodnú vôľu a stáva sa plnohodnotným človekom. Takto potom prekonáva hmotu a rodí sa v duchu. V duchu morálno etických hodnôt vyššieho princípu života!No a tento potenciál má v sebe každý človek. Iba že nie každý ho chce a dokáže aktivovať a plne rozvinúť.Každému z nás je teda daná možnosť zostať celý život neslobodným, alebo svojim úsilím pre seba vybojovať slobodnú vôľu, prejavujúcu sa morálno etickým právom veta, čím sa oslobodíme od nadvlády vlastného, hmotársko – egoistického a animálno - inštinktívneho jednania.Máme teda na výber medzi neplnohodnotnosťou a plnohodnotnosťou a medzi slobodou a neslobodou. Neplnohodnotnosť a nesloboda od nás nevyžadujú vôbec žiadnu námahu. Stačí sa iba poddať svojmu pudeniu a potom si svoje jednanie sami pred sebou i pred inými nejako logicky zdôvodniť a ospravedlniť.Plnohodnotnosť a sloboda však vyžadujú určitú námahu. Určité úsilie o sebapoznanie a sebadisciplínu. Vyžadujú morálno etický nadhľad nad vecami. Kto takéhoto niečoho nie je schopný, ten zostane navždy neplnohodnotnou bytosťou, pre ktorú je slobodná vôľa len falošnou ilúziou.http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.


jarda bon jovi
Příspěvky: 1744
Registrován: 21 dub 2011 08:02

Re: Úvahy o živote

Příspěvek od jarda bon jovi »


Člověče, bdi nad čistotou svého nitra! Bdi nad čistotou svých citů a myšlenek, neboť blíží se čas, kdy mocná ruka Pána zničí na zemi všechno nečisté. Člověče, bdi ze všech sil nad čistotou a ušlechtilostí svého nitra! To není jen dobrá rada. To je věc života, nebo smrti!


Ano, zde vidíme, že budem pánem jako nečistí zničeni. Kam se hergot vypařila ta boží láska, tolerance a laskavost? Nebo jenom pro někoho?Čím mi to připomíná basmalu z koránu......??? Ve jménu boha milosradného, slitovného........


Že by ti mohamedáni byli laskavější křesťana? snad ne........


Svobodná vůle pouze pod kristem, jaká svoboda, když nemáš na výběr....,...
Jiří Danihel
Příspěvky: 228
Registrován: 06 čer 2012 18:21

Re: Úvahy o živote

Příspěvek od Jiří Danihel »

Tak jsem se dozvěděl, že mám úžasně vzdělaný a inteligentní mozkomíšní kmen. Od vědců jsem toho četl hodně, ale ti šiřitelé bludů mi namlouvali, že zmíněná část nervové soustavy pouze předává signály mezi receptory po těle a mozkem, zpět roznáší povely svalům a samostatně řídí primitivní funkce jako jsou stahy srdce nebo střev. Teď teprve vím, že na sepsání všech příspěvků zde, programů a projektů v práci nepotřebuji mozek! Stačí, když nechám prsty hýbat a jen sem tam zasáhnu, když udělají překlep nebo by napsaly něco nemorálního. Jak jen to dělám, že vždycky vím, co napíšou dřív, než je položím na klávesy? Jak by mohl pracovat chirurg nebo hodinář, kdyby pouze právem veta bránil svým rukám provést nějakou neplechu tak, že by každou chvíli ucukly? Kolik duševně nemocných pacientů trpělo zbytečně, když v jejich reakcích hledali lékaři příčiny epilepsie, různých obsesí a jiných život ztrpčujících poruch? Všechno je jinak. Když se člověk pořád fackuje, je to tím, že jeho zvrhlý sado-masochistický mozek nezastaví nezbednou ruku!


Neznám Benjamina Lieberta, ale vím, že M.Š. se mýlí. Kdyby mezi mýma očima, ušima a rukama nestál mozek, mé ruce by už spáchaly spousty hrdelních zločinů. Ne na nevinných, ale třeba na služebnících církve, kteří kážou o smilstvu a przní svoje ministranty, kážou proti bohatství a sami se rádi koupou ve zlatě, kážou o víře, ale jejich činy jsou jasným důkazem, že na světě není větších nevěřících, než jsou oni sami! Ježíš hlásal: "Kdo má uši k slyšení, slyš!" A jelikož narozdíl od jeho doby jsme dnes převážně gramotní, dodávám: Kdo má oči k vidění, čti. A nenechávej si přežvýkávat písmo svaté od kazatelů, kteří čtou jen to, co se jim hodí a vykládají to tak, jak se jim hodí. Věříš-li, že mozek tvůj má byť jen právo veta nad činnostmi oudů tvých, používej jej hojně. Spousta zvěstí, jež šíří se v té či oné formě, ze zdrojů nečistých či hloupých pochází a oudy tvé ke skutkům nepravým voditi by mohly.Milan Šupa
Příspěvky: 71
Registrován: 07 dub 2014 15:26

Re: Úvahy o živote

Příspěvek od Milan Šupa »

Sila celku zvíťazí!
Kto podporuje prospech celku, kto napomáha k zveľaďovaniu a k pozdvihovaniu celku, ten je sám celkom podporovaný. Za takýmto človekom stojí nesmiernosť sily celku, ktorá ho podporuje a urovnáva mu všetky jeho životné cesty. Ak totiž človek podporuje celok, on sám stojí v sile a podpore celku a môže prostredníctvom nej úspešne zdolávať aj tie najväčšie prekážky.Ľudia tohto sveta sa však z pôsobenia pre prospech celku vyčlenili svojim egoizmom. Egoizmom, hľadiacim iba na prospech seba samého.Áno, väčšina toho, čo ľudia tejto zeme robia je robené iba pre ich osobný prospech. Práve takéto uvažovanie je základom všetkých ich snáh. Ak totiž ich snaženie aj prinesie úžitok niekomu inému, je to spravidla iba vedľajší produkt. Je to len určitý nevyhnutný prostriedok k dosiahnutiu konečného a rozhodujúceho cieľa a síce, prospechu seba samého. Práve takáto je skutočná a reálna vnútorná motivácia ľudí tejto civilizácie.Lekár teda nelieči predovšetkým preto, aby pomáhal trpiacim, ale hlavne preto, aby si dobre zarobil. Politik nejde do politiky preto, aby slúžil národu, ale aby predovšetkým obohatil sám seba. Podnikateľ nepodniká preto, aby priniesol osoh spoločnosti a poskytol ľuďom živobytie. Podniká predovšetkým preto, aby hlavne on sám čo najviac zarobil a čo najrýchlejšie zbohatol. A tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, veľká česť tým nemnohým výnimkám.Ak budeme k sebe naozaj úprimnými musíme uznať, že nie to pozitívne, nie to prinášajúce dobro celku je základným motívom všetkého nášho jednania ale žiaľ, je ním to menej pozitívne, to zištne egoistické, čo hľadí predovšetkým na prospech seba samého.Takýmto princípom vnútorného nastavenia sa však človek vyčleňuje z jednoty celku. Svojim egoizmom sa stavia mimo neho, pretože jeho vlastné dobro je pre neho dôležitejšie, ako dobro všeobecné. Takýto jedinec totiž zväčša neváha postaviť sa proti záujmom celku a poškodiť ich vždy, keď z toho môže mať nejaký prospech a osobné výhody. Prednostným preferovaním egoistických záujmov svojho osobného „ja“ sa teda dostáva do konfliktu so záujmami celku a poškodzuje ich. Jednoducho povedané, stáva sa škodcom!Človek pri všetkom tom čo robí teda nezohľadňuje záujmy a prospech iných ľudí, záujmy a prospech prírody, zvierat, rastlín a stromov, nezohľadňuje prospech a záujmy vody, vzduchu a zeme. Človek nad toto všetko nadradil iba svoje vlastné záujmy a to aj za cenu toho, že tým spôsobí škodu iným ľuďom, zvieratám, stromom, vode, vzduchu, či zemi. Človek neváha, a s väčšou alebo menšou mierou bezohľadnosti svojho egoizmu sa obracia proti všetkému. Z bezohľadnosťou prospechárstva svojho egoizmu sa stavia proti celku ako jeho škodca a nepriateľ.Avšak keby takto konali hoci aj úplne všetci na zemi, sila celku, o ktorého veľkosti nemáme ani len tušenia zostane vždy neporovnateľne väčšou, ako jeho časť, ktorú predstavuje celé ľudstvo. A táto ohromná sila, proti ktorej sa ľudia vo svojom egoistickom zmýšľaní postavili stojí teraz nepriateľsky proti nim. Nepodporuje ich a nepomáha im, ako by tomu muselo nevyhnutne byť, keby vo všetkom svojom konaní vždy zohľadňovali predovšetkým záujmy celku. Keďže však takto nečinia, stojí ohromná sila celku stvorenia voči ním v tichom, nechápavom očakávaní, v ktorom pomaly narastá jej nepriateľstvo voči človeku. Vo všeobsiahlosti celku stvorenia je totiž očakávané, že ľudstvo nakoniec predsa len precitne a spozná svoj fatálny omyl.Avšak každým nadchádzajúcim dňom, v ktorom naďalej zotrvávame vo svojom egoizme rastie nepriazeň a odpor celku voči nám. Tento celok sa totiž nemieni nechať trvalo poškodzovať. Je ochotný dlhodobo, hoci aj celé stáročia čakať na zmenu k lepšiemu, ak ale k tejto zmene nedochádza, kalich trpezlivosti raz pretečie a nesmiernosť sily celku sa nakoniec obráti voči tým, ktorí ho poškodzovali a stavali sa proti nemu.Bude to niečo podobného, ako keď v ľudskom organizme začne hlodať nejaká infekcia. Telo zmobilizuje svoje ochranné mechanizmy, ako napríklad biele krvinky a vyšle ich na postihnuté miesto, aby infekciu zlikvidovali.A tak aj ohromný organizmus celku tohto stvorenia bude nútený zaktivizovať svoje obranné mechanizmy a vyslať ich, aby zlikvidovali zhubnú infekciu egoizmu na zemi. A celok v jeho obrovskej moci a sile zničí všetko a všetkých, ktorí ho dlhodobo poškodzovali, čo je nanajvýš logické a absolútne legitímne. Z tejto očisty organizmu celku stvorenia môžu vyviaznuť a vyviaznu len tí, ktorí sa naučili zohľadňovať jeho záujmy. Ľudia, ktorí pri všetkom čo robia zohľadňujú aj prospech a záujmy iných ľudí, záujmy zvierat, stromov, prírody, vody, vzduchu a zeme. Iba takýto ľudia majú trvalé miesto vo stvorení, pretože sú prínosom pre celok. Iní v ňom miesto nemajú! A čas, ktorý im bol doteraz darovaný im bol poskytnutý len preto, aby pochopili, nahliadli a spoznali omyl vlastného egoizmu a zmenili sa k lepšiemu. Ak to nepochopia a nezmenia sa, budú obrannými mechanizmami celku odstránení ako škodlivá infekcia.Ten, ktorému celok stvorenia patrí a je jeho Tvorcom vyslal pred 2000 rokmi na zem svoje posolstvo prostredníctvom vlastného Syna, aby sa ľudia naučili milovať svojho blížneho ako seba samého. Inými slovami povedané, aby sa popri svojich vlastných záujmoch naučili zohľadňovať i záujmy iných ľudí a prihliadať na ne. Práve toto je totiž prvý a rozhodujúci krok na ceste zohľadňovania záujmov celku stvorenia.Ľudstvo však doposiaľ neuskutočnilo ani tento prvý krok a to, čo na zemi bujnelo a rozmáhalo sa bol len ich egoizmus, hľadiaci iba na prospech seba samého a to aj na úkor iných. Kalich trpezlivosti však už preteká a každý, kto takýmto spôsobom zmýšľa a jedná bude ako škodlivá infekcia odstránený z celku stvorenia. Je už totiž čas, aby v ňom konečne zavládlo zdravie a harmónia.http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

jarda bon jovi
Příspěvky: 1744
Registrován: 21 dub 2011 08:02

Re: Úvahy o živote

Příspěvek od jarda bon jovi »

Ano, naprostý souhlas Je třeba těm těm podělanejm atei


stům zakroutit krkem a zavřít je na sibiř kopat solvinu....Kdo nevěři v život v kristu, patří do pekla.No jo, ale když té církvi jde o dobro, kde teda bere tu drzost, rvát se o majetky na zemi jako psi? Jak to, že tesařský synek trávil život v chudobě a kardinálové rozhazují křestanské miliardy jako nějaký narkobaroni? a to pomlčím o zprzněné omladině.


Myslím, že by ten nahoře měl poslat další kousek na zem, řekněme ježíšovo repete, aby nám osvěžil paměti a povzbudil ty unavené vzpomínky na neposkvrněné početí.


Ostatně jsem psal do vatikánu, páč se mi narodilo jehně a to 7 měsíců nebyl ve stádě beran, takže šlo určitě o neposkvrněné početí. Jehničku jsem automaticky uchovnil a očekávám nějakou svatozář, nebo nějaký kousky biblických rozměrů.Jestli ten nahoře neposlal  tu moji jehničku.


Možná, a jsem o tom přesvědčen, budu kreslen na obrazu poslední večeři CZ3609 559, což je její ušní známka.


Leda by ji obskočil můj úchylnej soused, ale není mu vůbec podobná.


Takže, je třeba, aby byli ovčani ještě ovčanštější..... tak to mne podrž....


Sanča
Příspěvky: 159
Registrován: 23 úno 2012 07:03

Re: Úvahy o živote

Příspěvek od Sanča »

Vážení, postihlo nás neštěstí, tento web objevil člověk, který fanaticky zahlcuje webové diskuze duchovními blivanci. Nediskutuje o svých názorech, předkládá dogma, viz http://gnosis9.net/.


Omlouvám se adminovi za vložení odkazu, pokud to bude cítit, jako závadné, ať to klidně smázne:-).


Odpovědět