Projekt Zachraňme Půdu

Komunity, centra, ukázkové projekty
Odpovědět
Uživatelský avatar
David L
Příspěvky: 3
Registrován: 08 bře 2010 14:54

Projekt Zachraňme Půdu

Příspěvek od David L »

Zdravím,

chtěl bych Vás požádat o pomoc při zviditelnění projektu Zachraňme Půdu. Stačí like stránek/profilu, sdílení příspěvku, ...

O co se jedná?
Projekt Zachraňme Půdu se snaží rozšířit povědomí o tom jak důležitou roli hraje půda pro existenci života na této planetě. V současné době neexistuje technická náhrada za půdu a lidský život je na půdě stále zcela závislý.

V čem se tento projekt liší od jiných?
Cílem tohoto projektu je, aby téma ochrany půdy bylo zakotveno v legislativě jednotlivých států. Vlády jednotlivých států podepíší memorandum, ve kterém se zavazují, že podíl organické složky v půdě by měl být alespoň 3 až 6%. Zároveň vlády obdrží dokumentaci, jak toho lze dosáhnout a podle lokálních klimatických/kulturních/ekonomických podmínek, zvolit nejvhodnější postup. Cílem kampaně je rozšířit ve společnosti povědomí o tom, jak je toto téma důležité, aby vláda získala oporu pro zavádění dlouhodobých opatření.

Jaká je historie projektu?
Projekt v současné podobě existuje pouze několik měsíců. Nicméně i za tuto krátkou dobu podepsalo memorandum minimálně 6 zemí a existuje slušná šance, že se toto číslo letos výrazně zvýší. Projekt navazuje na projekty Green Hands, Rally for Rivers, Cauvery Calling. Celková historie těchto projektů je 24 let. Jedná se o Indické projekty, spojené převážně s masivní výsadbou stromů. Tyto projekty byly velice úspěšné a stále se rozvíjí (jsou i zapsány v Guinessově knize rekordů). Projekt Zachraňme Půdu je snahou o přenesení tématu na globální úroveň. Zakladatelem těchto projektů je Sadhguru Jaggi Vasudev.

Kdo je Sadhguru Jaggi Vasudev?
Sadhguru byl zařazen mezi 50 nejvlivnějších Indický osobností současnosti. Je zakladatelem učebních center jógy v Indii a ve Spojených státech amerických. Účastní se mezinárodních konferencí a vyjadřuje se k různým tématům. Hlavním tématem jeho mezinárodního působení je ochrana půdy a výsadba stromů.

Jaké jsou hlavní body projektu Zachraňme Půdu?
* půda je živý organismus, jehož obrovskou druhovou rozmanitost prozkoumala věda z méně než 1%
* lidské tělo je z 60% tvořeno cizími organismy (bakterie,...) a bez těchto organismů nemůže tělo vůbec fungovat
* novodobé formy zemědělství tyto organismy téměř vyhubily a proto je v ohrožení i samotná existence člověka
* aby půda plnila svoji funkci musí být podíl organické složky v půdě alespoň 3 až 6%
půda je nejlepší místo pro ukládání vody. Řeky, jezera, nádrže, ... nemohou půdu nahradit co do objemu ani funkce
* oxid uhličitý nevadí, pokud je uložen na správném místě a to je v půdě. Půda je největším přirozeným úložištěm oxidu uhličitého. Investice do zdravé půdy svojí účinností o mnoho řádů převyšuje jakékoliv existující snahy o snížení oxidu uhličitého.
* hlavními zdroji organické složky v půdě jsou rostlinný a biologický odpad
preferované metody hospodaření s půdou: bezorebné pěstování, agrolesnictví, ...
* pokud začneme s řešením teď, tak jsme schopni během 25 let nasměrovat situaci k lepšímu
* pokud s řešením počkáme do roku 2050, tak náprava situace bude trvat 150 let. Čas hraje velkou roli. Ztrátu biodiverzity půdy není snadné nahradit.

Je čistě technické řešení možné?
Často můžeme vidět futuristické obrázky, na kterých jsou vertikální farmy a tak to svádí k myšlence, že by toto mohlo být řešení. Bohužel není. Vertikální farmy nejsou v dohledné době schopny zajistit potřebný objem potravin. Navíc k vybudování takto masivní infrastruktury, která by byla schopna uživit celou populaci, bude potřeba velké množství surovin a energie. Obojího začíná být značný nedostatek. Vertikální farmy jsou určitě dobrým doplňkem existujícího zemědělství. Jejich výhodou je pěstování v místě spotřeby, odpadá nutnost používat herbicidy a pesticidy, velice nízká spotřeba vody. A co syntetická výroba potravin? K té bohužel v rámci přežití v budoucnosti dojde. Nicméně je to stále velice neprobádané území. Lidské tělo je z 60% tvořeno cizími organismy. Hlavním zdrojem těchto organismů je půda a potraviny. Nahrazení těchto organismů umělou cestou je složitý úkol, který není zatím v možnostech současné vědy. Zdravá půda je nejjednodušší a nejucelenější řešení.

Jak mohu pomoci?
I malé věci mohou mít velký dopad. Začátkem řešení každého problému, je rozpoznání jeho existence. V tom máme zatím největší dluh. Pokud se dnes někoho zeptáte na ekologii, tak začne mluvit něco o ledních medvědech a že plastová brčka jsou největší zlo ... atd. Seznámení veřejnosti s tím, že ochrana půdy je momentálně to nejdůležitější téma má největší prioritu.

Nejjednodušší způsob jak pomoci je přeposlat tuto zprávu.

Další možnost je dát like stránce/profilu, sdílení příspěvků, které se vám líbí, ..

Facebook
https://www.facebook.com/ConsciousPlanetCzech/

Instagram
https://www.instagram.com/consciousplanetczech/

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCcHlpm ... -Ico_A9Ibg

Více informací
https://consciousplanet.org/
Na překladu stránek se postupně pracuje:
https://consciousplanet.org/cs/


Téma se mi líbí, ale forma mi nesedí. Jsou nějaké alternativy?
Za posledních několik měsíců se forma několikrát změnila a mám takové tušení, že ani současná forma není ta poslední. Tento projekt má ještě před sebou dlouhou cestu než bude mít takovou formu, která dokáže oslovit globální publikum (ne jen to Indické). Nicméně alternativy určitě jsou. Jeden z projektů, který má podobné zaměření je:

https://kisstheground.com/

Tento projekt natočil i film stejného jména (pokud pro vás není běžně dostupný, tak je i na tradičních sítích pro sdílení obsahu). Určitě by se podobných projektů dalo najít více. Další možnost je sestavit si něco vlastního z existujících materiálů. Nebo pokud už nějaký projekt máte, tak do něj nějaké věci integrovat.

V současné době není nálada na ochranu půdy.
Současná doba sice odvádí pozornost od toho tématu, ale tím ten problém nezmizí. Hlavní problém je v tom, že o něm společnost neví. Jakmile bude o tomto tématu dostatečné povědomí, tak se dá s přiměřeným úsilím vyřešit. Žádná generace neměla, tak silné nástroje pro šíření informací jako ta naše, tak je prosím využijme. Každé nové informaci, trvá nějakou dobu než se ve společnosti zabydlí. Proto nečekejme na ideální okamžik, mohlo by se stát, že bychom se nedočkali.

Děkuji za Váš čas
David

Odpovědět