Komunitní dům spolku ekologická organizace PagoPago

Komunity, centra, ukázkové projekty
Odpovědět
Josef Čermák
Příspěvky: 49
Registrován: 17 dub 2013 23:50

Komunitní dům spolku ekologická organizace PagoPago

Příspěvek od Josef Čermák »

Milí přátelé, nabízíme vám všem, kteří jste někdy uvažovali o životě v komunitě, zažít komunitní život v každodenní praxi. Komunitní dům spolku ekologická organizace PagoPago v Široké Nivě cp 116 je otevřen všem, kdo mají zájem o péči o přírodu, trvale udržitelný rozvoj respektující mez únosnosti krajiny, pěstování ovocných dřevin. Můžete přijet na den i jakoukoli dobou. Hlavní činností obyvatel komunitního domu v Široké Nivě je pěstební činnost v lesích po kůrovcové kalamitě v Jeseníkách.
Lidé v komunitě respektují tři pravidla, která tvoří komunitu.
1.Miluj bližního svého jako sebe sama.
2.Absence soukromého vlastnictví, sdílení, společná trvale udržitelná práce.
3.Všechny bytosti jsou z jednoho těla Přírody


V komunitě je osmihodinová pracvní doba. Každé ráno po snídani odjíždíme sázet stromy. Jeden z přítomných zůstává na domě a má denní službu. V rámci denní služby vaří snídani pro všechny přítomné, chystá oběd, uklidí celý dům, pracuje na domě, vaří večeři.
Služba se každý den mění. Každý přítomný dostává kapesné dle počtu vysazených stromů
Ve výši 2 Kč za vysazený strom. Na základě dobrovolnické smlouvy proti účtům za jízdné, potraviny a další výdaje spojené s jeho činností.
Od příštího roku pěstujeme potraviny pro vlastní potřebu sedmipolním hospodářským systémem v meziřadí generativně množených ovocných dřevin.
K práci na poli i v lese používáme Norickeho koně. V komunitě platí zákaz konzumace alkoholu, tabákových výrobků, omamných látek.
Myslíme si, že komunitní způsob života je historicky ověřenou cestou ke snížení konzumní úrovně na konzumní úroveň odpovídající mezi únosnosti krajiny při zajištění sociálních a kulturních potřeb člověka. Nyní naše konzumní úroveň překračuje meze únosnosti krajiny 5,7 krát. tj. Žijeme na dluh 5,7 generací po nás. Neboli k uspokojení svých spotřeb spotřebováváme zdroje z 5,7 násobku rozlohy ČR.


Těšíme se na setkání s vámi.
S pozdravem a přáním pokojného dne za spolek ekologická organizace PagoPago Josef Čermák


Odpovědět