Slovenská gramatika

Dnes sa budem venovať spojkám a dozviete sa  čo sú to spojky a ako ich delíme a tiež si ich vymenujeme.

Spojky

Sú neohybné slová, ktorými vyjadrujeme vzťahy medzi slovami alebo vetami.

Delíme ich na :

Priraďovacie

Tieto spájajú rovnocenné vety a vetné členy

Zlučovacie            a, i aj, ani, tiež

Stupňovacie        ba, aj, ba ani, ba i

Odporovacie       a, ale, no, lež, však

Vylučovacie        alebo, či, buď

Príčinné              lebo, však, teda

Dôsledkové          tak, teda, preto, nuž

Podraďovacie

Spájajú vety a slová tak, že sú v podraďovacom vzťahu.

Delíme ich  na

Základné : že, aby, keď, ako, keby, pretože, hoci, keďže

Spojovacie výrazy:

 Vzťažné zámená : kto, čo, komu, ktorý, aký, čí

Príslovky : kde, kedy, ako, koľko

 

Ak sa chcete dozvedieť   tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma

Prohlédnuto: 16 x

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

© 2019   PermaWeb   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby