Obchodná španielčina

Okrem hovorovej španielčiny, niektorí potrebujú aj obchodovať so španielsky hovoriacimi ľuďmi, preto im trochu pomôžem a prejdeme si zopár fráz, ktoré sa vám môžu hodiť v obchode, či podnikaní.

Potvrdzujeme svoj dnešný telegram, tohto znenia.

Confirmamos nuestro telegrama de esta maňana que dice.

Očakávame vašu skorú odpoveď, sme vaši.

En espera de su pronta contestación nos complacemos en saludarles sus atentos y seguros servidores.

Sme ochotní poskytnúť vám 2% zľavu pri platení predom.

Estamos dispuestos a concederles una rebaja de un 2% por pago adelantado.

Clo a poistné hradí príjemca.

Los derechos de aduana y el seguro van a cargo del comitente.

Akceptujte láskavo našu zmenku.

Les rogamos se sirvan aceptar nuestra letra.

Zistili sme, že  tovar neodpovedá vzorkám.

Consignamos que la mercancia no corresponde a las muestras.

Uznávame oprávnenosť vašej stiažnosti.

Reconocemos el buen fundamento de su reclamatión.

Nezistili sme žiadny citeľný rozdiel v akosti.

No hemos compropado ninguna deferencia sensible en la calidad.

Zistili sme, že ide o omyl našeho dopravcu.

Hemos averiguado que set rata de un error de nuestro agente de transporte.

Obal musí byť obalený značkami.

El embalaje ha de ser provisto de las marcas.

Ak sa chcete dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

Prohlédnuto: 45 x

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

© 2019   PermaWeb   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby