Čiarka v jednoduchej vete

 

V slovenčine je veľa pravidiel vo vetách, kde píšeme čiarku, my sa pozrieme  tie najhlavnejšie, ktoré je potrebné určite vedieť

Čiarkou oddeľujeme :

  1. Členy viacnásobného  výrazu, ak medzi nimi nie je zlučovacia spojka a, i, aj, ani, alebo – môže ísť aj hociktorý viacnásobný vetný člen ( Mal rád prácu, pohyb a budúcnosť.)
  2. Voľný prívlastok ( Paľo mal hlboký hlas, pokojný a utišujúci.)
  3. Prístavok ( Kohút, veľký jarabáč, rozkikiríkal sa na celý dvor.)
  4. Voľne pripojený doplnok (Vtáky vyletovali zo skalísk, vyplašené ťahavým hvizdom vlaku.)
  5. Vytýčený vetný člen( výraz, ktorý je mimo vety) (Matku, tú miloval nevýslovne.)
  6. Oslovenie (Janko, žiadam ťa o rýchlu pomoc.)
  7. Citoslovcia ( Jáj, aká je zima vonku.)
  8. Hodnotiace častice – vyjadruje sa nimi postoj hovoriaceho k obsahu výpovede (Bohužiaľ, teraz sa musíme rozlúčiť.)

 

Ak sa chcete dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

Prohlédnuto: 32 x

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

© 2019   PermaWeb   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby