Zaručený spôsob učenia sa slovíčok

Slovíčka sa dajú naučiť aj rýchlo a jednoducho, ja vám však ukážem jeden zdĺhavejší spôsob ale za to veľmi účinný. Teda tajomstvo je v tom, že sa naučíte slovíčka pri ich použití vo vetách, takže ukážme si príklady.

Ape –ľudoop

Apes are the closest relatives to people.

Ľudoopi sú najbližší príbuzní ľudí.

Bear – medveď

Bears are said to like eating honey.

O medveďoch sa hovorí, že majú radi med.

Bee  - včela

Bees make honey.

Včely dávajú med.

Bird – vták

Do you know the name of the big black bird sitting over there ?

Poznáš meno toho čierneho vtáka, ktorý sedí tamto ?

Butterfly – motýľ

The population of butterflies is decreasing.

Populácia motýľov sa zmenšuje.

Camel  - ťava

We rode a camel on our holiday in Egypt last year.

Minulý rok sme jazdili na ťave v Egypte.

Carp – kapor

Fried carp and potato salad is a traditional Slovak Christmas meal.

Vyprážaný kapor a zemiakový šalát je tradičné slovenské vianočné jedlo.

Cat – mačka

Cats are beautiful and independent animals

Mačky sú nádherné a nezávislé zvieratá.

Cock – kohút

I was woken by a cock.

Bol som zobudený kohútom.

Ak sa chcete dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

Prohlédnuto: 31 x

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

© 2019   PermaWeb   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby