Business  phrases          

 Market reports – tržné správy

 

Be good enough to give us information about the state of the market in the countries of origin.

Prosím vás aby ste mi podali správu o stavu trhu v produkčných krajinách.

Henceof we shall let you have our circulars regularly giving the movements of origin.

Budeme Vám od teraz zasielať pravidelne svoje trhové správy.

I consider it my duty( I believe it my duty) to give you a report about the state of the market.

Považujem za svoji povinnosť podať vám správu o stavu na trhu.

In order  to perfect my selling service I shall henceforth send you regularly my monthly reports and hope that this may lead to a revival of our business relation.

Aby som zdokonalil svoju predajnú službu, budem vám od teraz zasielať svoje pravidelné mesačné správy a dúfam, že to povedie k oživeniu našich obchodných stykov.

Because of information I have received from the countries of origin( of the goods) I beg to inform you that.

Na základe niekoľkých správ, ktoré som dostal z produkčných krajín( z krají pôvodu tovaru)

Vám oznamujem, že.

Having returned from my journey( travel) to Spain and Portugal I beg to hand you enclosed a report about the actual position of the market.

Po návrate zo svoje cesty do Španielska a Portugalska, dovoľujem si Vám v prílohe zaslať správu o terajšom stave trhu.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac, tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma

 

Prohlédnuto: 9 x

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

© 2019   PermaWeb   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby