Chceli by ste obchodovať s Angličanmi ?

Kto by nechcel, k tomu však potrebujete aj slovnú zásobu z obchodu a podnikania, tú teraz nájdete na tomto blogu. Tak nekecajme len o tom a ide sa k veci.

Abandonment- zrieknutie sa

Dobrovoľné zrieknutie sa vlastníctva alebo vlastníckeho práva bez menovania budúceho vlastníka alebo nájomcu.

Abatement – zníženie, redukcia

V práve toto slovíčko používame ako pozastavenie alebo odročenie súdneho procesu.

Abrogate  - zrušiť, odvolať nariadenie

Anulovať, odvolať alebo zrušiť vyhlášku, zákon, dohodu.

Absolute advantage -  absolútna výhoda

V ekonómií tento termín používame ako schopnosť vyrábať určitý výrobok efektívnejšie  a lacnejšie ako iný výrobca.

Accelarated depreciation – urýchlené odpisovanie

Odpisovanie majetku, ktoré umožňuje odpísať zvýšenú hodnotu z prvých  rokoch používania.

Accession tax

Daň vyberaná z darov a zo zdedeného majetku.        

Account number – číslo účtu

Číslo pod, ktorým je vedený účet.

Accounting records – účtovné záznamy

Dokumenty a účtovné knihy používané na vypracovanie finálneho účtovného výkazu potrebného na výpočet dane.

Accrued taxes – akumulovaný daňový záväzok

Advertise

Inzerovať, uskutočňovať reklamu, podporu predaja, propagovať.

Active market – aktívny trh

Vysoká intenzita nákupných a predajných operácií na určitom trhu.

Actuary -  poistný matematik

Odborník, ktorý vypočíta výšku poistného, hodnotu majetku.

 

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac tak si pozrite stánku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma

Prohlédnuto: 39 x

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

© 2019   PermaWeb   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby