How we create adverbs from adjectives ?

Adverbs are for the most part derived from adjectives. Adjectives become adverbs by adding  -e  or

 - o to their stems. Adjectives ending in – cký, -ský become adverbs by shorting ý to y.

 

Krátky-  krátko                                 hlavný - hlavne

Vysoký – vysoko                             krásny – krásne

Dôležitý – dôležito                        obyčajný - obyčajne

Drahý – draho                               pekný - pekne

Dlhý – dlho                                     blízky- blízko

Jednoduchý – jednoducho         podobný - podobne

Nízky – nízko                                 rozličný - rozlične

 Nejaký – nejako                            šťastný - šťastne

Široký – široko                               zlý - zle

Ďaleký – ďaleko                            nový - novo

Bohatý – bohato                           starý – staro

 

If you want to know more just contact me, here is my website http://www.filip-en.eu

Prohlédnuto: 22 x

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

© 2019   PermaWeb   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby