Zemědělství používá pesticidy. Lze to i bez nich ? Jak to udělat? Pojďme přemýšlet.

1. Pesticidace zemědělství jde proti přírodě, člověka nevyjímaje - důsledky

2. Je současný systém zemědělství nastaven správně? Na jakých hodnotách stojí?

3. Co by se muselo stát, aby se to změnilo? (filozofie, zákony, škoství ...)

4. Je zisk některých předpokladem pro nasycení lidstva? (patologie hamižnosti, odírání zaměstnanců, podvody)

5. Já tobě hrušky, ty mně jahody - lze se obejít bez peněz?

6. Vize - místo polí zahrady a na nich hobití domky z přírodních materiálů

7. Prace z domova - z hobitího domku lze pracovat i na počítači

8. Práce na částečný úvazek - částečně na zahradě, částečně na počítači, částečně na hrnčířském kruhu, částečně s dětmi, částečně se zvířaty, částečně se sousedy

Tak, jako se mění energetika (z kouřících elektráren na solární a větrnou energetiku), tak by se mělo změnit zemědělství (z polí plných chemikálií na zahrady plné života).

Jak nastavit nově systém, aby to šlo? Pojďme o tom přemýšlet.

Prohlédnuto: 1886 x

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Poznámka k té energetice. Sice se přestane kouřit z elektráren ale zas se začne kouřit z továren na výrobu panelů,baterií atd....  Radši bych řešil,jak s ní neplýtvat. Já bych jí třeba prasecky zdražil,to by pak lidé o ní jinak přemýšleli 

1) PESTICIDACE ZEMĚDĚLSTVÍ JE JEN SOUČÁSTÍ SOUČASNÉHO VELKOVÝROBNÍHO INTENZIVNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ, POKUD BY TOTO ZEMĚDĚLSTVÍ PŘEŠLO NA EKO-BIO, POTŘEBOVALO BY NA STEJNÉ MNOŽSTVÍ POTRAVIN 2X VĚTŠÍ ORNOU PLOCHU, VÝRAZNĚ BY KLESL EXPORT POTRAVIN COŽ BY V NĚKTERÝCH ZEMÍCH ZPŮSOBILO HLADOMOR, MOHLO BY TO MÍT DOBRÝ VLIV NA ZAMĚSTNANOST NA VENKOVĚ, ALE VĚTŠINA MLADÝCH LIDÍ NESTOJÍ O PRÁCI V ZEMĚDĚLSTVÍ

2) JE ASI HLAVNÍ ŘÍCI SI NEJDŘÍVE , CO CHCEME VLASTNĚ OD VENKOVA ???

4) NASYCENÍ LIDSTVA  - V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH ZÁVISÍ PŘEDEVŠÍM  NA TOM , JESTLI SE VLÁDA + OBYVATELSTVO CHOVÁ RACIONÁLNĚ, CO SE TÝKÁ ZEMĚDĚLSTVÍ, POŘÁD SE SITUACE NA ZEMI ZHORŠUJE, MOMENTÁLNĚ NEJVÍCE KŮLI ČÍNĚ,  

5) POKUD ZŮSTANEME V NEDANĚNÉ OBLASTI, JE PŘECE ÚPLNĚ JEDNO, JESTLI NĚCO MĚNÍME ZA PENÍZE NEBO ZA PRODUKTY, VŠICHNI SE ASI SNAŽÍME SE POHYBOVAT V NEDANĚNÉ OBLASTI :-)

 6) HOBITÍ DOMKY, POKUD BY NĚCO PODOBNÉHO NASTALO ,SE SOUČASNÝMI NÍZKÝMI CENAMI ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY DEVELOPEŘI ZAMOŘÍ ASI ¼ REPUBLIKY , HLAVNĚ U PRAHY  A VELKÝCH MĚST.  

7)+8) ASI NÁS V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI ČEKAJÍ ZMĚNY, POKUD BY SE POVEDLO ZLEPŠÍT EFEKTIVITU EKONOMICKÉHO SYSTÉMU, ( KTERÁ SE STÁLE ZHORŠUJE )A ZÁROVEŇ UDRŽET NEBO ZLEPŠIT ZAMĚSTNANOST , KVALITATIVNÍ ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI  MAJÍ VĚTŠÍ POZITIVNÍ VLIV NEŽ KVANTITATIVNÍ ,

9) V ČR ZVÍTĚZÍ JÁDRO, MINIMÁLNĚ NA 40 LET

SYSTÉM SE NASTAVUJE SÁM, OBVYKLE ZLEPŠOVATELÉ SYSTÉMU ZMĚNAMI K LEPŠÍMU VYVOLAJÍ I I ZMĚNY K HORŠÍMU,  

ad 1 - rodové statky uživí 1 rodinu (4 - 6) lidí z jednoho ha ekologicky.

Zemědělec 1 ha obdělá stroji, které se někde vyrobí a spotřebují energii; udusá - nevsakuje se voda; pohnojí hnojivy, které se někde vyrobily, nasáčkovaly do plastů, rozvezly do obchodů; zaseje osivo, které někde koupí nebo skladuje v silech, tzn, že ho doveze odněkud na pole; opět dusá hlínu; až mu to vzroste, několikrát za vegetační dobu to postříká pesticidy, které někdo vyrábí, spotřebovává energii, pytluje do plastů, rozváží do obchodů, zemědělec to rozleje po poli, zničí všechen hmyz včetně včel a brouků, zničí půdní mikroorganismy, rezidua pesticidů se spláchnou do půdy a do spodních vod, postupují do potoků, do řek a do moří. Nezmizí, jen se dostanou potravním řetězcem do ryb a do člověka; zemědělec sklidí - opět dusá a spotřebovává energii (zelenou dotovanou naftu), má výnos cca 30 q  pšenice (kontaminované pesticidy), kterou doveze do sil (nafta), odveze ze sil (nafta), prodá na burze - další energie, doveze do různých zemí, další energie, doveze do obchodů, tam se pšenice chopí pekárny, další energie, pečivo se rozveze do obchodů, další energie, lidé si ho koupí, zaplatí a snědí, výkaly spláchnou do záchodu pitnou vodou, výkaly cestují několik kilometrů do čističky, další energie, a pak vyčištěná voda do řek.

Obyvatelé rodového statku (1ha) si kromě pšenice pěstují ovoce, zeleninu v polykultuře, bylinky, víno, malé kivi, chovají slepice a králíky, hnojí kompostem z vlastních zdrojů a nic nikam nevozí, další energii nespotřebovávají. Pokud jsou vegetariání uživí se z menší plochy. Takže se za 1 rok uživí cca 4 lid z 1ha

Pokud vezmeme v úvahu vše, co se děje s pšenicí vypěstovanou zemědělci, všechnu energii, kterou je třeba spotřebovat (a to jsem nezmínila mzdy zemědělců, které s těmi těžkými stroji po polích jezdí a je třeba je zaplatit) jde o zisk či ztrátu? Patrně jde o ztrátu, protože zemědělci by se bez dotací neuživili, jak proklamují. Co zbyde z 30 q pšenice po odečtení všech energií, které vstupují do procesu? Uživí zemědělec z 1ha prodanou pšenicí svoji 4 člennou rodinu?

Pokud zemědělci v celé Evropě potřebují dotace k tomu, aby se uživili, něco není v pořádku. Je to vada systému. Může být vyrobených 30 q pšenice po odečtení všech energetických vstupů a výstupů rovno roční produkci 1 ha rodového statku? 

A nejde jen o energetickou bilanci. Jde nám o zdraví. viz Wikipedia

Hahaha, jděte se zeptat lidí např do Kauflandu, Globusu co na to říkaj. Jistě se celý nadšený vzdaj svýho konzumu, vezmou motyky a půjdou si pěstovat/chovat obživu.

Kdo z vás je soběstačný, tzn sní pouze to, co vypěstuje případně vymění?

Rád bych v ČR poznal člověka, co bez techniky a jiných vymožeností které tak rádi kritizujete vypěstuje dostatek potravy pro svůj provoz :) .


to Anastázie:

- jedna z těch možností ekologizace zemědělství s možností pěstování bez vlastního pozemku  je pronájem pole pro více zájemců, ideální by byl větší kus , aby ze sousedících pesticidně ošetřovaných ploch se nedostávali pesticidy na naše plochy, tohle by se mohli prosadit v těsné blízkosti vesnic, kdyby se zakázalo v nějakém pásu pesticidní a pod. ošetřování. Zatím si tak lidé společně pěstují jen brambory apod, zahrada tam být samozřejmě nemůže.

- pokud budeme samozásobitelství brát jen přes peníze, tj. co vydám ročně za potraviny vydělám prodejem svých výpěstků, tak potom si asi hodně Čechů i bez techniky svoji bilanci vylepšuje hlavně prodejem ovoce a zeleniny,  moje generace (50+ ) to bere jako relax, ale taky něco umí 

- budoucnost není v permakulturní poustevničení a v práci s vlastnoručně vyrobenou parní vrtačkou apod., ale ve změnách životního stylu většiny lidí 

- i když jde lidem o zdraví, "systém" je navádí, aby se chovali neracionálně, proč vlastně 100% nežiju správným životním stylem, když teoreticky to ovládám ?   

A zkoušela jsi se ty sama uživit celoročně z 1/4ha na osobu?

Musíš počítat s přebytky pro ty, co pro tebe vyrobí motyčky, rýče, lopaty, ošacení, ...

Jak to šlo?
 
Anastázie říká:

ad 1 - rodové statky uživí 1 rodinu (4 - 6) lidí z jednoho ha ekologicky.

Zemědělec 1 ha obdělá stroji, které se někde vyrobí a spotřebují energii; udusá - nevsakuje se voda; pohnojí hnojivy, které se někde vyrobily, nasáčkovaly do plastů, rozvezly do obchodů; zaseje osivo, které někde koupí nebo skladuje v silech, tzn, že ho doveze odněkud na pole; opět dusá hlínu; až mu to vzroste, několikrát za vegetační dobu to postříká pesticidy, které někdo vyrábí, spotřebovává energii, pytluje do plastů, rozváží do obchodů, zemědělec to rozleje po poli, zničí všechen hmyz včetně včel a brouků, zničí půdní mikroorganismy, rezidua pesticidů se spláchnou do půdy a do spodních vod, postupují do potoků, do řek a do moří. Nezmizí, jen se dostanou potravním řetězcem do ryb a do člověka; zemědělec sklidí - opět dusá a spotřebovává energii (zelenou dotovanou naftu), má výnos cca 30 q  pšenice (kontaminované pesticidy), kterou doveze do sil (nafta), odveze ze sil (nafta), prodá na burze - další energie, doveze do různých zemí, další energie, doveze do obchodů, tam se pšenice chopí pekárny, další energie, pečivo se rozveze do obchodů, další energie, lidé si ho koupí, zaplatí a snědí, výkaly spláchnou do záchodu pitnou vodou, výkaly cestují několik kilometrů do čističky, další energie, a pak vyčištěná voda do řek.

Obyvatelé rodového statku (1ha) si kromě pšenice pěstují ovoce, zeleninu v polykultuře, bylinky, víno, malé kivi, chovají slepice a králíky, hnojí kompostem z vlastních zdrojů a nic nikam nevozí, další energii nespotřebovávají. Pokud jsou vegetariání uživí se z menší plochy. Takže se za 1 rok uživí cca 4 lid z 1ha

Pokud vezmeme v úvahu vše, co se děje s pšenicí vypěstovanou zemědělci, všechnu energii, kterou je třeba spotřebovat (a to jsem nezmínila mzdy zemědělců, které s těmi těžkými stroji po polích jezdí a je třeba je zaplatit) jde o zisk či ztrátu? Patrně jde o ztrátu, protože zemědělci by se bez dotací neuživili, jak proklamují. Co zbyde z 30 q pšenice po odečtení všech energií, které vstupují do procesu? Uživí zemědělec z 1ha prodanou pšenicí svoji 4 člennou rodinu?

Pokud zemědělci v celé Evropě potřebují dotace k tomu, aby se uživili, něco není v pořádku. Je to vada systému. Může být vyrobených 30 q pšenice po odečtení všech energetických vstupů a výstupů rovno roční produkci 1 ha rodového statku? 

A nejde jen o energetickou bilanci. Jde nám o zdraví. viz Wikipedia

Zemědělec z 1ha vyrobí 3000 kg pšenice. Pokud 1 kg stojí 10 kč, dostane 30 000 Kč. To má na rok.

Majitel rodového statku má na 1ha cca 10 ořešáků, 7 jedlých kaštanů, 10 jabloní, 8 hrušní 7 rybízů, 50 keříčků jahod, 10 angreštů, 5 švestek, 5 meruněk a 6 broskvoní. V živém plotu má lísky, hlohy na kopicování. Kolem domečku si pěstuje bylinky. Má vlastní kompost, vodu z okapů sbírá do zásobníků.

1kg ořechů stojí cca 80 Kč, 1kg jedlých kaštanů stojí 50 Kč, jablka jsou za 15, hrušky za 35, rybíz za 250, jahody za 120, angrešty za 250, švestky za 30, meruňky za 45, broskve za 30, lískové oříšky za 200 a sušené kvetoucí větvičky hlohu za 135 Kč za kg.

Kolik utrží majitel rodového statku pokud má průměrnou úrodu všeho? A to jsem zapomněla na zeleninu.

Vyplatí se zemědělci pšenice?

To je porovnávání pro majitele rod. statku = ovocného sadu, ne pro velkovýrobce na poli (!). Druhá stránka věci je , že hodně zemědělců má pole v nájmu. Pro maloplošné rodinné farmy se zaměřením na ovoce a zeleninu, popř. ořešáky by nejlepší místo bylo na kraji obcí, za nimiž jsou pole, Farma by asi musela být oplocena. V praxi stačí vykoupit pozemky za vesnicí (to málokdo chce prodávat) a nechat změnit územní plán (zde jsou nějaké limity proti záboru zemědělské půdy).  

Rozhodně je lepší mít vesnici obkrouženou sady, než vekokapacitními vepříny a kravíny. 

/ Ještě poznámka k cenám - v sezoně nejsou ceny rybízu a angreštu za 250 a jahod za 120 Kč / kg,  

zemědělci se pšenice vyplatí, protože:

podmítka, orba, vláčení, výsev, posype NPK/ledkem atd, 3-5x stříkne proti bolístkám, počká si, sklidí

stačí mu 1-2x řidiči, jeden traktor, kombajn službou, obilí hned na sýpku

dotace 3-5tis/ha

to vše na 100ha poli

s minimem práce, žádný ruční sběr, sušení, loupání, skladování každý jinak

ty vaše teorie, musím se tomu trošku smát, ale jen trošku, je to vaše volba

jinak ano, pěstovat bez tzv chemie, té umělé, průmyslové lze, v praxi možno pozorovati v Kopistech na Svobodném statku a jiných KPZ

Plocha zemědělského půdního fondu v ČR je 4,3 mil ha, z toho orné půdy je 38%. Nadprůměrně úrodných orných půd je ca 40%. Počet obyvatel ČR k 2015 je 10 537 818. Uvádíte, že se uživí (otázka je v jakém standardu) 4 lidé na ha, otázka zní UŽIVÍME SE? Prosím o vytvoření krátké rozvahy se základními čísly např. pro Mali.

Otázka a prosba zní - vymysleme to, aby to šlo bez chemie.

Odpovědět do diskuse

© 2019   PermaWeb   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby