Řešil jste někdo vrtání studny v extravilánu obce na orné půdě? Předpokládám, že budu muset nechat dělat hydrogeologický posudek a žádat o stavební povolení. Řešil jste někdo nějaké komplikace? Jak je to dnes s povoleními ke stavbě studny?Dá se počítat s tím, že požádám a povolení dostanu nebo se dají očekávat komplikace? Pozemek je mimo vesnici, teď je to louka, ale je to klasifikované jako orná půda, sousedící pozemky jsou lesy a další louky.

 

Stavěl-li  jste kdo studnu, jak jste to dělali? Nechali jste si udělat všechno na klíč od jedné firmy (vyhledání pramene, projektovou dokumentaci, vyřízení povolení, realizace) nebo vám pramen našel a projekt udělal jeden člověk a samotnou práci druhý? Jak jste byli spokojení?

 

Prohlédnuto: 1730 x

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Já to řešil a pokud není poblíž jiný zdroj vody skrze ochrané pásmo, je to v pohodě.Anžto dělám s proutkem, našel jsem si pramen na pastvině kus od baráku, zavolal firmu, aby mi udělali projekt na vrt vč hydrogeologického posudku a zažádal u vodoprávního úřadu na obci o povolení zkušebního vrtu. Tento se vyvrtá a pokud bude vše redy,pak se z toho stane vrtaná studna se svým vlastním ochranným pásmem.Je dobrý si nechat udělat projekt s cenovou nabídkou a pak si v klidu nechat udělat nabídku od více firem.Bacha na průměr studny, čím větší, tím lepčí...

Jo, a pokud bude potřeba vrtat hlouběji než cca 40metrů, pak je třeba i povolení od bánského ouřadu, což je bez potíží. Je jedno, zdali se jedná o jakoukoli kulturu, nejlepčí je, když je majitel pozemku žádající osobou.

Ahoj, děkuju za reakci. Já se na to ptám z jednoho prostého důvodu a to, že ten pozemek zatím nevlastním. Mám rozjednanou koupi, studna pro mě v budoucnu bude klíčová. V případě, že by mi to měl kdokoliv zablokovat, by nemělo smysl to ani kupovat. Široko daleko žádná studna není, ochranné pásmo jiné studny tedy není.

Hydrogeologocký posudek se dělá přesně jak?

Já jsem potřeboval hydrogeologický posudek k povolení zasakování z ČOV. Dělala to firma která spolupracovala přímo s výrobcem čističky. Je to trochu jiná situace než vaše, ale posudek bude podle mne podobný.

V mém případě přijeli, vzali si plánek pozemku se zakresleným domem a čov, vyfotili si okolí, podívali se do výkopu pro čov aby zjistili sled vrstev hornin a zeptali se mne na okolí, kdo jiný má čov nebo studnu a jak daleko.

V posudku je nejdřív popis geologického okolí, pak popis hornin v konkrétním místě a popis zasakování s výpočtem množství vody které se bude muset zasakovat. Závěr je, jestli hornina umožňuje zasakování daného množství vody.

Já mám dost jílovitou půdu i ve větších hloubkách, ale podle posudku to je dostačující.

Díky za odpovědi, obě jsou cenné. Nakonec jsem ještě na stránkách ministerstva pro místní rozvoj dohledala odpověď na moji otázku, zda může být se schválením studny na orné půdě problém:

http://www.uur.cz/1000-otazek/?action=heslo&id=223&IDtema=12

Je možné na pozemku, který je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, kdy obec nemá platný územní plán a pozemek je v nezastavěném území, povolit (vydat územní rozhodnutí) stavbu vrtané studny pro závlahu zemědělské půdy? Je v § 18 odst. 5 stavebního zákona stavbou pro vodní hospodářství myšlena i stavba studny?

Podle § 55 písm. j) zákona č. 254/2001 Sb. je studna vodním dílem, tedy stavbou pro vodní hospodářství, ale dle § 55 písm. e) tohoto zákona, je vodním dílem i zavlažování. Mohla by se tedy chápat (jako součást závlah zemědělské půdy) jako opatření pro zemědělství. Jako takovou je ji možné umístit v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona v nezastavěném území. Aktualizace prosinec 2010.

 

Takže by to problém snad být neměl, prima.

 

nazdar cérko...tak jaks dopadla...??? já myslím, že by ses měla zeptat starousedlíků a na radnici, co je v místě obvyklé...jaký postup, ne...??? na toto téma výstavby studní bylo vydáno v posledních létech několik knih...stačí se poptat v knihovně či knihkupectví...ale vrtaná i kopaná studna je dost drahá...třeba by přišli na brigádu pak někteří z wwooferů...www.wwoof.cz , myslím...

Ahoj, pokud toto téma ještě někoho zajímá:

Studnu mimo obec, v nezastavitelném území na orné půdě právě řešíme. Lze ji realizovat. Jsme ve fázi "povolovací". Celkem je  v našem případě potřeba 9 žádostí či vyjádření různých úřadů. Jinde to může být méně i více, dle podmínek. Takže kdo realizuje, doporučuji si na to časově vyčlenit cca půl roku - lhůty, právní moci, souslednost dokumentů.

Tak doufám, že za půl roku ( nebo dřív :)) sem budu moci umístit realizaci : studna+nádrž+větrné čerpadlo+gravitační závlaha a napájení.

Mám studnu mimo obec a jen jsem zavolal firmě artemia a světe div se, přijeli, vyvrtali a pak, po vystrojení vrtu a všelijakých zkouškách jsem zašel na voadoprávní úřad a řekl jsem jim, že mám studnu a od té doby se ze zkušebního vrtu stala studna, coby zdroj pitné vody.Mám pech na ouřady, ale tohle šlo.

Je to na orné půdě, avšak tuto mám as 30 metrů od domu.

Půda na orné půdě je mnoho let trápena chemií, takže málo hluboké vrty budou mít potíže s kvalitou, naštěstí mám hodně hluboko, takže to není tak hrozné.

Jinak jsem chtěl vrtat na dalších enklávách, kde se měl stavět srub a stejný postup.... zkušební vrt, který se jen ohlásí a pak se překlopí na studnu. Artemia funguje bezvadně a na jaře jdu vrtat i u druhého baráku.

S tou hloubkou to je otázka, asi záleží na místních geol. podmínkách. U nás voda z hloubky není dobrá, je přiliš mineralizovaná. takže děláme cca 8m studnu. Má skruže 1m a to potom nejde dělat jako zkušební vrt. Důvodem většího průměru je větší zásoba vody.  Povrchové vody se utěsníjílovým límcem. Některé firmy místo jílu obalují vrchní část studny nopkovou folií. No, my asi zůstaneme u jílu. Ale teprve praxe ukáže, jak to klapne.

Ano, to je jiná. To opravdu nepůjde navléct jako zkušební vrt. Já chtěl původně jen závlahu, ale kvalita nás překvapila.

Já si taky myslel, že větší průměr více vody, ale prý záleží na vodonosných vrstvách, jak jsou vydtné, protože, k¨de nic není, ani čert nebere,.... Ale určitě jste měli dobrého proutkaře, něž jste začali kopat.  Asi bych více věřil jílu.....

zkušební vrt lze udělat bez papírování ... a pak je to na vás jestli to chcete mít i po úřadech v pořádku

jíl a opět jíl, nejlepší a udržitelný zcela jistě

Odpovědět do diskuse

© 2019   PermaWeb   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby