Ve Francii našli pesticidy ve vlasech dětí. To znamená, že ty pesticidy prošly jejich organismem.

https://www.idnes.cz/onadnes/deti/pesticidy-deti-vyvoj-embrya-autis...

Naše globální společnost toleruje pesticidy, protože si každý myslí, že bez pesticidů to nejde a že jinak bychom se neuživili. Co když tato teze není pravdivá? Spočítal to někdo? A musí být nutně naše zemědělství založené na obilovinách? Co ořechy, oříšky, jedlé kaštany, ovoce, vše, co roste na stromech?

Vyrábíme jedy, kterými si otravujeme potraviny a kterými si otravujeme vodu.

Já jsem chemik a vím, že to, co vyrábíme uměle, co nevyrobila příroda, to příroda neumí rozložit na prvočinitele. Tak se nám na planetě hromadí plasty a jedy, co vyrábíme. Nakonec jsme to my, kteří to odskáčeme - viz článek pesticidy ve vlasech dětí, o játrech, ledvinách, mozku a kostech ani nemluvě.

Spalování těch hnusů také není úplným řešením, protože vzniká popel, na který se nabalují částečky těch jedů teplem přetvořených na další jedy např. dioxiny. To pak zhluboka dýcháme, pokud žijeme v okolí spaloven.

Co chybí?

1. Návod, jak se obejít bez plastů a bez pesticidů (vědecký výzkum)

2. Podpora vlád a společnosti těm, kteří obdělávají půdu bez pesticidů. Tedy dotace ekologickým zemědělcům a sankcionování neekologickým.

3. Vůle. Chybí vůle. Je rozířená myšlenka, že na Zemi jsme jen jednou a nerodíme se sem dokola, proto většinu lidí nezajímá, co bude po jejich smrti.

Co když se např. jistý pan Babiš jako malý Bureš narodí za 30 let do Polabí , kde už teď není pitná voda a bude odkázán jen na skoro vyschlou studnu plnou pesticidů, kterou mu pilně jeho neekozemědělci plnili těmi jedy, když byl ještě Babišem? 

Prohlédnuto: 355 x

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

O působení nanoplastů na organismus se zatím neví téměř nic. Našel jsem ale zajímavý článek o studii která zjistila že nanoplasty zřejmě poškozují mozky ryb. https://cs.nutecsciences.com/brain-damage-fish-from-plastic-nanopar...

Nanoplasty, pesticidy, rezidua léků, detergenty, voňavky, hnojiva, bakterie atd atd najdeme ve vodě, kterou pijeme přečištěnou jen filtrací a zbavenou bakterií nejčastěji chlorováním. I ten chlor pak působí v těle a reaguje s tělními tkáněmi.

Nízký výskyt rakoviny je v okrese Mladá Boleslav, protože tam mají vydatný pramen z lesa a ta voda je tak kvalitní, že ji nemusejí chlorovat. Zároveň tu není záření z podloří, což je také častá příčina rakoviny

http://www.ovodarenstvi.cz/clanky/lidem-na-mladoboleslavsku-tece-z-...

Když se podíváte na záření z podloží, radiometrickou mapu, zjistíte, že v těch oblastech, kde je to záření minimální a zároveň další čisté parametry - vzduch, voda a porovnáte to s výskytem rakoviny v těch oblastech, zjistíte, že na těch místech je nízký výskyt rakoviny. Dokonce i naši předkové nestavěli domy na zářícím podloží, uměli si najít místa, která jsou bezpečná. Třeba Kostelec nad Černými lesy je čistý, ale všude okolo je radon. Zřejmě rakovina se objevuje v těch oblastech, kde jsou lidé trvale vystaveni nějakému znečištění pocházející z vody, z podloží, z chemicky ošetřených potravin, ze špatného vzduchu apod.

Připojuji odkaz na radiometrickou mapu. Tam uvidíte okresy, které jsou čisté (zarolovat dolů) Mezi nimi je i okres Mladá Boleslav

http://homel.vsb.cz/~ale02/Aplikovana_jaderna_fyzika/Ionizujici_zar...

To si porovnejte s mapou novotvarů v okresech

https://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/novotvary na str. 45 a dále.

Problémem jsou i spalovny, pokud nedodržují teplotu spalování a sortiment pálených vecí. Pak mohou vznikat dioxiny ve vyšší koncentraci. Neděle se to v okrese Česká Lípa?

s ohledem na fakt, že většina z nás je nakažená toxoplasmozou, která má mnohem zákeřnější účinky, tak bych řešení plastu považoval za druhořadé

sedněte na zápraží, dejte si kafe a štrudl a kochejte se, dokud to ještě jde

Skvělý přístup, místo aby se lidé začli snažit s těmi našimi "produkty" konečně něco dělat, tak to vždy vyhasne tímto způsobem. Řežem si pod sebou větev, my se ale poučíme až se s námi ta větev bude nenávratně lámat.

Ano toxoplasmosa je mor, zpomaluje naše reakce, tím zvyšuje počet nehod na silnicích i jinde, snižuje kvalitu života. Podobným problémem je i cytomegalovirus. Obě tyto choroby byly dlouho velmi podceňované a až poslední roky se zjišťuje jaký obrovský problém to je. Tuto nemoc u nás zkoumá profesor Jaroslav Flegr. Určitě to stojí za nějaké to počtení. Na školách se stále učí jen ten nejnápadnější projev nemoci a to že může ohrozit plod těhotné ženy a přechodně způsobit teploty..

lidé, ta většina, s tím nikdy nic dělat nebude, ti budou řešit akorát levný potraviny a zábavu

perly sviním se tomu říká

a těch pár osvícených......

jak řikám, kafe a dort

A vracíme se na začátek. Jak píše Jitka, ten Andrej Babiš se za 30 let může narodit do vyschlé krajiny s bahnitou vodou ve studni otrávenou jeho vlastními pesticidy, které vyráběl a prodával, když byl ještě Babišem. Spousta lidí si myslí, že tady žije jen jeden život a že jeho život nebude pokračovat OMYL. Zeptejte se transpensonálních psychologů, zeptejte se Stanislava Grofa, zeptejte se lidí, čím byli v předchozích životech. Ti, co se znovu narodili i proto, že tu mají vyřešit problémy z minulých životů to vědí. A vědí to proto, aby byli schopni tu zasutou minulost vyřešit. Mluvte s Martou Foučkovou, která pomáhá lidem řešit problémy z minulých životů.

Reinkarnace byla vyhozena z Bible ve 3 století našeho letopočtu, protože se to nehodilo do krámu jednomu králi. Dalších 17 století jsou lidé krmení báchorkami o tom, že tu žijí jen jeden život. Proto jsou nezodpovědní. Nic neřeší. Ale budou to oni, kteří se sem budou rodit stále, aby napravovali, co způsobili a hlavně aby se DUCHOVNĚ ZDOKONALOVALI. To je to, proč jsme hlavně tady, proč se sem rodíme. Ale budeme mít KDE své budoucí životy žít, když si ničíme ZEMI?

ODPOVĚDNOST !!!!

Připojuji zprávu o studii, kde vědci našli částečky ze znečištěného vzduchu v mozcích a srdcích lidí.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/znecistene-ovzdusi-zvysuje-rizik...

Jako lidstvo bychom se měli zabývat tím, jak ozdravit naše životní prostředí. Alzheimer a kardiovaskulární choroby nám hrozí, pokud s tím něco nebudeme dělat. A k tomu se přidává stále stoupající výskyt rakoviny. Můžeme začít tím, že k tomu nebudeme laxní. Že nám to nebude jedno. Že nebudeme jezdit autem na spalovací motor apod.

Proč je důležité starat se o životní prostředí - abychom se měli kam vrátit.

"Lidé neumírají, jen mění podobu. Určitou dobu existují v podobě toho,čemu říkáte lidská bytost. Pak na sebe berou podobu toho, čemu říkáte duchovní bytost. Lidé si na sebe mohou vzít lidskou podobu kdykoli chtějí, ale mohou si zvolit také jiné formy existence. Všichni jste božské bytosti, které žijí v různých podobách. Člověk je Bůh v procesu vývoje.

Proč tedy "umíráte"? Protože život je cyklus, kterým prochází každá živá bytost, nejen člověk.

I kdybyste si nemyslili, že musíte opustit své tělo (a ve skutečnosti jste to nikdy udělat nemuseli), stejně byste se nakonec rozhodli opustit je a vrátit se zpátky do sféry ducha, neboť v samotné povaze života je sjednotit se s veškerým jsoucnem (jež nazýváte Bohem), abyste se mohli opět zrodit z té jednoty jako její individualizovaná verze a opět se do ní vrátit a opět se z ní zrodit... v nekonečném cyklu.

Z knihy "Hovory s Bohem pro mladé", autor Neale Donald Walsh

Odpovědět do diskuse

© 2019   PermaWeb   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby