Nedávno se na ČT24 v Hydeparcích (diskusní pořad) objevili profesor ekonomie Milan Zelený ze Zlínské university, žijící a působící dlouho též v USA, a RNDr. Václav Cílek, geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel ... . Prof. Zelený mluvil hlavně o ekonomii v současné krizi, dr. Cílek o všem možném. Oba však měli ve svých vystoupeních pasáž, která dost souvisí s permakulturním způsobem života.
         Prof. Zelený mj. říká asi toto: V dávné minulosti se drtivá většina lidí zabývala zemědělstvím, jako zdrojem obživy. S růstem efektivity zemědělství vznikl přebytek lidí, který mohl posloužit jako lidská základna pro průmysl. Ovšem i průmysl se postupně vyvinul a potřeba lidí v průmyslu klesala. Načež se objevil sektor služeb, do kterého se přesunuli nadbyteční lidé z průmyslu. V současné době tedy existují 3 produktivní sektory, zemědělství, průmysl, služby a dále existuje 4. sektor, kde lidé nacházejí uplatnění. Tím je stát. Tento sektor je ovšem neproduktivní, neboť je placen z daní, vybraných v zemědělství, průmyslu a službách. Podíl státu tudíž nemůže příliš růst, neboť by je finančně zbývající tři "neutáhly". Dnešení doba se dost zásadním způsobem mění, protože i ve službách dochází k poklesu počtu lidí. Spousta služeb se totiž dá obstarat bez potřeby lidské síly (viz např. klasická pošta versus e-maily). A tak vzniká početná skupina lidí, která se nemůže nikde uplatnit. Co s tím? Prof. Zelený si myslí, že se lidé budou muset naučit (cituji):
    - starat sami o sebe,
    - naučit se podnikatelským, samoobslužným aktivitám,
    - aktivitám lokálních komunit. Bude se přecházet z globalizace na lokalizaci.


Dost podobně vidí dnešní vývoj i dr. Cílek. Bude nutno najít zaměstnání (není myšlen pracovně právní vztah) pro spoutu lidí. Spousta lidí zchudne. V budoucnu vzroste význam osy: rodina  komunita - místo. Vzroste význam samozásobitelství.


    Pasáže, o kterých byla řeč jsou mezi  11.-13. minutou pořadu (Zelený) a od 11. do 18. minuty (Cílek). Dr. Cílek byl ostatně dobrý celý, jako obvykle.

    Tolik prof. Zelený a dr. Cílek. I když pojem permakultura nepadl explicitně ani v jednom z pořadů, lze rozpoznat, že oba v zásadě o permakultuře hovoří a  představují si ji jako cestu pro lidi, kteří se v současnosti nemohou uplatnit ve výše popsaných sektorech 1-4. Lze tomu rozumět tak, že vznikne sektor lidí, kteří žijí relativně nezávisle na okolí (nazvěme to pracovně 5. sektor) - sektor permakulturistů. S tím nutno souhlasit.
 Otázkou je, jak to udělat. Především lidé postižení tím, že jsou "nadbyteční", nebo i ti, kteří se rozhodnou dobrovolně žít jinak, musí mít vůli naučit se něco nového. Zde budou důležité znalosti a dovednosti. Znalosti těch, kteří už víceméně soběstačným životem žijí. Nebo těch, kteří permakulurně žili v minulosti docela nedávné  (např. generace našich prarodičů). Opráší se stará řemesla, vzniknou nová. Učitelé permakultury budou mít práce na léta.
    Nezaměstnaní musí pochopit, že jejich pracovní místa zmizela a už se nikdy neobjeví. Chudnoucí stát bude mít stále méně peněz na sociální politiku. Úbytek pracovních míst je obecný jev v globalizované společnosti a žádné tzv. investiční pobídky s tím nic moc neudělají. Což se ovšem z mainstreamu nedozvíme. O pojmu permakultura také ne. A tak další podmínka pro to, aby mohl vzniknout 5. sektor je propagace, popularizace. Mainstream je pro tyto účely nepoužitelný (i ten veřejnoprávní), má jiné cíle. Asi by byla cesta použít místní tisk, šíření po internetu.

    Nutnou podmínkou pro to, aby se lidé mohli uplatnit v 5. sektoru je ovšem materiální základna. Tedy hlavně půda. To bude problém.
    Není to zdaleka nedostatek vhodných pozemků za přijatelnou cenu. Řekl bych, že těch je dost. Ovšemže nejsou blízko větších měst, škol, pracovních příležitostí. S jistou mírou odloučenosti by měl kandidát soběstačnosti počítat. Problémem je legislativa. V současné době máme neskutečně tuhé zákonodárství ohledně staveb. Na co by byla kandidátu soběstačnosti půda, kterou si pořídí, pokud mu zákony nedovolí si na ní postavit příbytek. Kdo někdy vyřizoval stavební povolení ví, jaké jsou to galeje, kolik hloupých (na tomto výrazu trvám) potvrzení je nutno mít ke stavebnímu povolení. Jistě, s nějakými omezeními je třeba počítat. Není např. možné si postavit dům pod vedením VN, to je pochopitelné. Ale na co ty intravilány, extravilány, územní plány, když tyto slouží hlavně úředníkům, aby měli co dělat? Existuje u nás spousta míst, kde osídlení je rozptýlené, nebyl to problém v minulosti, proč by to měl problém v budoucnosti? Krajina, kde je rozptýlená výstavba vypadá dobře (Valašsko, Vysočina - někde, Český ráj). Navíc uvažujme, jaký dům připadá v úvahu pro permakulturní bydlení. Malý, úsporný, z přírodních materiálů. Jejich případná likvidace z nejrůznějších důvodů (např. vykoupení z přesně definovaného veřejného (nikoli nějakého lobbystického) zájmu) by neměla být problémem. Neměl by existovat důvod, proč by měl zákon prostřednictvím úřadu zakazovat výstavbu soběstačného bydlení komukoliv kdekoliv, kromě přesně definovaných a relevantních omezení (přírodní rezervace, vodní zdroje atd.).
Jiný problém je škola. Stoupne význam domácích škol. Permakulturisté z odlehlých oblastí nemohou vyžadovat, aby jim stát garantoval dopravu jejich dětí do kamenných škol. Na druhé straně by měl zákon umožňovat snadný přechod dětí na domácí vyučování. Do školy by občas měli chodit spíš rodiče, aby věděli co a jak učit své potomky.
    Zákonodárství není připraveno na nárůst počtu lidí v sektoru 5. To ovšem nezmění nějaký ten Hydepark ani článek. Mohla by s tím (snad) pohnout masa lidí, kteří budou informovaní, budou mít zájem a budou vyvíjet tlak potřebným směrem.
    Cesta směrem k soběstačnosti nebude pro každého. Člověk bude muset být ochoten změnit svůj život, učit se nové věci, být relativně mladý (alespoň duchem), přiměřeně zdravý, přiměřeně inteligentní. A být si vědom, že radikální změna životního stylu bude navždy, nelze to vidět jen jako provizorium. Ostatně je znám příklad osídlování Ameriky, kdy osadníci neměli nic jiného než to cosi vezli s sebou. Povedlo se. Tím spíš by se měl povést přechod k jinému způsobu života značné (perpektivně valné) většiny obyvatel v podmínkách existence rozvinuté a fungující infrastruktury.

Prohlédnuto: 7017 x

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

- POLITICI AD., korupce občana je už ověřený zaběhlý systém, tj. nevratný a podle předvolebních slibů už ani nepoznáte jaká strana nám to slibuje, politici chtějí vybírat co nejvíce na daních tj. úspory fyzických osoba např. na bydlení jsou s tím v rozporu,  ZELENÁ ÚSPORÁM byla a je vyjimkou, dnešní situace / jen pro příklad - nyní je dotace v ZU asi 40 % nákladů, když vezmeme, že polovina je na materiál (z toho odečteme DPH) a polovina za práci (odečteme pojištění a daně) a to co čistého z peněz za práci zbyde lidé utratí (odečteme DPH) tak se na odečtených daních a pojištění dostaneme téměř ke 40%, jinak ZU zaměstnává hlavně ukrajince a slováky, tj. jako podpora zaměstanosti pro ČR to nefunguje

- PRODEJ po "sousedsku", tj. nedaněný, ze zdrojů které vidíme na vlastní oči, (byť aplikace pesticidů nám může zůstat utajena), + samozřejmě výměny, běžně praktikujeme s čímkoli je možné výměna za služby a práce, stavební, elektro instalace, u známých si to započítáváme v korunách, s několika divokými eko-bio permakulturisty si to musíme započítávat v imaginární měně - šašlikách, neboť odmítají jakoukoli existujícíc měnu, pokud je stálá klientela, na ovoci a zelenině se dají vyprodat plantáže, hlavní je, aby prodávající nebyli obchodně neschopní, tj. držet slovo - čas  prodeje který je domluven, ceny dle kvality a předem upozorňovat na nezvyklé věci, třeba že sýry jsou z nepasterizovaného mléka, atd., jak stoupá DPH bude přibývat výměných obchodů,

Naši předkové vzali pár semínek a šli osidlovat Ameriku a povedlo se jim se uživit. Naši předkové zde se uměli obejít bez traktorů a pesticidů. Současné zemědělství utužuje půdu a vylévá do ní pesticidy. Už dnes jeprokázáno, že pesticidy způsobují nervová onemocnění (Wikipedie). V případě chemických látek by bylo dobré vyvinout tlak na legislativu, aby se s nimi přestalo. O působení těchto jedů na lidský organismus není vše prozkoumáno a jako vždy, zákazy přicházejí až po nějaké katastrofě, kdy už je pozdě.

Uměním našich předků - uživit se bez pomoci chemie by se mělo učit na zemědělských školách jak středních, tak vysokých. Dnes i zahrádkáři v poradnách jsou vedeni k tomu, jaký chemický prostředek použít na houbové choroby, na mšice a pod. Umění uživit se bez chemie se zdá se začne vyučovat na Zemědělské univerzitě v Praze, kde v červenci proběhne kurz o permakultuře se zahraničními lektory. To je průlomový počin v dějinách moderního zemědělství. Těším se, že zemědělští lektoři nasají tyto informace a budou oficiální zemědělství směřovat k permakultuře.

Jedy v půdě a vodě, jakkoli modifikované zůstávají. Při zkouškách neškodný pesticid se může změnit na velmi jedovatá rezidua. Mnoho jedovatých látek je perzistentních a ukládá se po celý život člověka do jeho orgánů, kostí a tuku. Kanibalové by nás nejedli v zájmu zachování vlastního zdraví :-).

Permakulturní umění hospodařit je pro vysoké a střední školy výzvou. Jedy do půdy umí nacpat každý blbec, ale přijít na to, aby vše fungovalo i bez chemie je jemné, krásné a naplňující umění.

Na tomto vláknu bych chtěl reagovat pouze na dvě věci:

Naši předkové vzali pár semínek a šli osidlovat Ameriku a povedlo se jim se uživit. TAK TO PROSÍM NEEE. To je velké šíření bludů.

Druhá věc co tu zazněla:

Říkat lidem, co smějí či nesmějí na své půdě pokládám za hrubý útok na práva jednotlivce. zde bych vyzdvihl spojení NA SVÉ PŮDĚ. (je to asi tak jak na svém prameni Mattoni)

1) "NA SVÉ PŮDĚ, ATD." - nekolonizujeme krajinu s minimálním osídlením, ale žijeme v krajině s dosti hustým osídlením,

- Anastázie / máš asi větší pozemky, směřuješ k tomu stát se farmářem ???

2) MOBILHAUS, přibývá tzv. mobilhausů jak hub po dešti,??? kde je eko - mobilhaus, kde ho koupit, popř. v kooperaci postavit, znám  více majitelů pozemků na okrajích vesnic, kde pasivní  škatule s cca 40 m2 by bohatě stačila, majitelé pozemků si hlavně nechtějí přidělávat starosti s úřady, ale kde něco podobného za 5000 Kč / m2 koupit, kde je ta nabídka eko- výrobců ??? Maringotky, buňky s železným rámem a sendvičovky nedosahující tepelných ztrát ani nízkoenergetického domu nemají smysl.

3) EKONOMICKÝ POVZDECH -SOBĚSTAČNOST, na to musí mít člověk investice, vhodný objekt, prostor atd. , pro 5. sektor asi využitelné jen pro relativně  malé procento lidí,


 

Označit něco jako blud je velmi jednoduché. To, že je to blud musíš dokázat. Naši předkové neznali pesticidy a přesto se uživili.

míra říká:

Na tomto vláknu bych chtěl reagovat pouze na dvě věci:

Naši předkové vzali pár semínek a šli osidlovat Ameriku a povedlo se jim se uživit. TAK TO PROSÍM NEEE. To je velké šíření bludů.

Druhá věc co tu zazněla:

Říkat lidem, co smějí či nesmějí na své půdě pokládám za hrubý útok na práva jednotlivce. zde bych vyzdvihl spojení NA SVÉ PŮDĚ. (je to asi tak jak na svém prameni Mattoni)

Je mnoho legislativních překážek. I kdyby člověk žil velmi skromě z toho, co si vypěstuje, vždycky musí povinně platit zdravotní pojištění, cca 20 000 ročně. Bohužel, ten, kdo nemá příjmy platit musí a ten kdo je má je má zastropované. Ale není to tak dávno, kdy zdravotní a sociální pojištění se platilo procentem z příjmů. ODS zavedla tuto povinnost platit i když člověk příjmy neměl a ČSSD v tom pokračovala a tak to trvá dodnes.

Další věc - bydlení na pozemku. Další legislativní omezení. V Německu, kdo chce farmařít, může si na poli postavit farmu. U nás musíš bydlet ve vesnici a můžeš si postavit tak akorát seník na poli, kde hospodaříš. Pokud chceš farmu s pozemkem, musíš za drahé peníze koupit to, co je k mání, nebo podle územního plánu - radní tam s farmou počítají.

Jak to dělám já? Jedu vlakem a pak autobusem do vesnice, kde mám pole. Sázím pecky a semínka a vysévám plodiny, které se běžně pěstují na poli a vyrostou bez zavlažování. Pak ručně sklízím.
Mám na to vše jen pár hodin, abych stihla poslední autobus zpět. Ale hřeje mě pocit, že moje pole už není zaléváno pesticidy. A pozoruji hemžení života na mém poli na rozdíl od okolních monokulturních chemicky ošetřených pozemků.

Není to intenzivní hospodaření, ale extenzivní; nikoli monokulturní, ale polykulturní. Za pár let budu mít na poli potřebnou vrstvu humusu, aby se udržela vláha pro stromy. Moje pole je ve stádiu léčení se z ran způsobených klasickým zemědělstvím. Úkryt zde nachází zvěř a je tu i mnoho ptáků. Hřeje mě, že trochu pomáhám přírodě. Ovocné stromy, které z pecek a semen vyrostou nebudu stříhat, budu pozorovat, jak narostou bez zásahu člověka a jak vlastně vypadá meruňka nebo švestka in natura. Těší mě to.

Permarmawebovič říká:

1) "NA SVÉ PŮDĚ, ATD." - nekolonizujeme krajinu s minimálním osídlením, ale žijeme v krajině s dosti hustým osídlením,

- Anastázie / máš asi větší pozemky, směřuješ k tomu stát se farmářem ???

2) MOBILHAUS, přibývá tzv. mobilhausů jak hub po dešti,??? kde je eko - mobilhaus, kde ho koupit, popř. v kooperaci postavit, znám  více majitelů pozemků na okrajích vesnic, kde pasivní  škatule s cca 40 m2 by bohatě stačila, majitelé pozemků si hlavně nechtějí přidělávat starosti s úřady, ale kde něco podobného za 5000 Kč / m2 koupit, kde je ta nabídka eko- výrobců ??? Maringotky, buňky s železným rámem a sendvičovky nedosahující tepelných ztrát ani nízkoenergetického domu nemají smysl.

3) EKONOMICKÝ POVZDECH -SOBĚSTAČNOST, na to musí mít člověk investice, vhodný objekt, prostor atd. , pro 5. sektor asi využitelné jen pro relativně  malé procento lidí,


 

ANASTÁZIA -a sklizeň prodáváš v okolí ???

- FARMA Tak už jsem trochu v obraze, (žádné chování prasat, slepic apod.),  mě napadla jen taková myšlenka:

když je mobilhaus mobilní bydlení, tak můžou být i podobné rádoby mobilní specializované užitkové objekty...

Já mám zahradu kousek za Prahou, tam už s farmami moc nepočítají, v praxi je běžný pronájem pruhu pole, ale na sousedním pruhu mohou těžce pesticidovat, pak se nikdo nikdy nebude starat o kultivaci půdy apod.,   

- ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ,  v pozdním věku budou pojištění využívat skoro všichni, tj. nějaké povinné minimum by mělo být, problém je v tom , že náklady na zdravotnictví stoupají ve spirále...

Dělím se s příbuznými a přáteli

Ivan Permawebovič říká:

ANASTÁZIA -a sklizeň prodáváš v okolí ???

- FARMA Tak už jsem trochu v obraze, (žádné chování prasat, slepic apod.),  mě napadla jen taková myšlenka:

když je mobilhaus mobilní bydlení, tak můžou být i podobné rádoby mobilní specializované užitkové objekty...

Já mám zahradu kousek za Prahou, tam už s farmami moc nepočítají, v praxi je běžný pronájem pruhu pole, ale na sousedním pruhu mohou těžce pesticidovat, pak se nikdo nikdy nebude starat o kultivaci půdy apod.,   

- ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ,  v pozdním věku budou pojištění využívat skoro všichni, tj. nějaké povinné minimum by mělo být, problém je v tom , že náklady na zdravotnictví stoupají ve spirále...

Odpovědět do diskuse

© 2018   PermaWeb   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby