Nedávno se na ČT24 v Hydeparcích (diskusní pořad) objevili profesor ekonomie Milan Zelený ze Zlínské university, žijící a působící dlouho též v USA, a RNDr. Václav Cílek, geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel ... . Prof. Zelený mluvil hlavně o ekonomii v současné krizi, dr. Cílek o všem možném. Oba však měli ve svých vystoupeních pasáž, která dost souvisí s permakulturním způsobem života.
         Prof. Zelený mj. říká asi toto: V dávné minulosti se drtivá většina lidí zabývala zemědělstvím, jako zdrojem obživy. S růstem efektivity zemědělství vznikl přebytek lidí, který mohl posloužit jako lidská základna pro průmysl. Ovšem i průmysl se postupně vyvinul a potřeba lidí v průmyslu klesala. Načež se objevil sektor služeb, do kterého se přesunuli nadbyteční lidé z průmyslu. V současné době tedy existují 3 produktivní sektory, zemědělství, průmysl, služby a dále existuje 4. sektor, kde lidé nacházejí uplatnění. Tím je stát. Tento sektor je ovšem neproduktivní, neboť je placen z daní, vybraných v zemědělství, průmyslu a službách. Podíl státu tudíž nemůže příliš růst, neboť by je finančně zbývající tři "neutáhly". Dnešení doba se dost zásadním způsobem mění, protože i ve službách dochází k poklesu počtu lidí. Spousta služeb se totiž dá obstarat bez potřeby lidské síly (viz např. klasická pošta versus e-maily). A tak vzniká početná skupina lidí, která se nemůže nikde uplatnit. Co s tím? Prof. Zelený si myslí, že se lidé budou muset naučit (cituji):
    - starat sami o sebe,
    - naučit se podnikatelským, samoobslužným aktivitám,
    - aktivitám lokálních komunit. Bude se přecházet z globalizace na lokalizaci.


Dost podobně vidí dnešní vývoj i dr. Cílek. Bude nutno najít zaměstnání (není myšlen pracovně právní vztah) pro spoutu lidí. Spousta lidí zchudne. V budoucnu vzroste význam osy: rodina  komunita - místo. Vzroste význam samozásobitelství.


    Pasáže, o kterých byla řeč jsou mezi  11.-13. minutou pořadu (Zelený) a od 11. do 18. minuty (Cílek). Dr. Cílek byl ostatně dobrý celý, jako obvykle.

    Tolik prof. Zelený a dr. Cílek. I když pojem permakultura nepadl explicitně ani v jednom z pořadů, lze rozpoznat, že oba v zásadě o permakultuře hovoří a  představují si ji jako cestu pro lidi, kteří se v současnosti nemohou uplatnit ve výše popsaných sektorech 1-4. Lze tomu rozumět tak, že vznikne sektor lidí, kteří žijí relativně nezávisle na okolí (nazvěme to pracovně 5. sektor) - sektor permakulturistů. S tím nutno souhlasit.
 Otázkou je, jak to udělat. Především lidé postižení tím, že jsou "nadbyteční", nebo i ti, kteří se rozhodnou dobrovolně žít jinak, musí mít vůli naučit se něco nového. Zde budou důležité znalosti a dovednosti. Znalosti těch, kteří už víceméně soběstačným životem žijí. Nebo těch, kteří permakulurně žili v minulosti docela nedávné  (např. generace našich prarodičů). Opráší se stará řemesla, vzniknou nová. Učitelé permakultury budou mít práce na léta.
    Nezaměstnaní musí pochopit, že jejich pracovní místa zmizela a už se nikdy neobjeví. Chudnoucí stát bude mít stále méně peněz na sociální politiku. Úbytek pracovních míst je obecný jev v globalizované společnosti a žádné tzv. investiční pobídky s tím nic moc neudělají. Což se ovšem z mainstreamu nedozvíme. O pojmu permakultura také ne. A tak další podmínka pro to, aby mohl vzniknout 5. sektor je propagace, popularizace. Mainstream je pro tyto účely nepoužitelný (i ten veřejnoprávní), má jiné cíle. Asi by byla cesta použít místní tisk, šíření po internetu.

    Nutnou podmínkou pro to, aby se lidé mohli uplatnit v 5. sektoru je ovšem materiální základna. Tedy hlavně půda. To bude problém.
    Není to zdaleka nedostatek vhodných pozemků za přijatelnou cenu. Řekl bych, že těch je dost. Ovšemže nejsou blízko větších měst, škol, pracovních příležitostí. S jistou mírou odloučenosti by měl kandidát soběstačnosti počítat. Problémem je legislativa. V současné době máme neskutečně tuhé zákonodárství ohledně staveb. Na co by byla kandidátu soběstačnosti půda, kterou si pořídí, pokud mu zákony nedovolí si na ní postavit příbytek. Kdo někdy vyřizoval stavební povolení ví, jaké jsou to galeje, kolik hloupých (na tomto výrazu trvám) potvrzení je nutno mít ke stavebnímu povolení. Jistě, s nějakými omezeními je třeba počítat. Není např. možné si postavit dům pod vedením VN, to je pochopitelné. Ale na co ty intravilány, extravilány, územní plány, když tyto slouží hlavně úředníkům, aby měli co dělat? Existuje u nás spousta míst, kde osídlení je rozptýlené, nebyl to problém v minulosti, proč by to měl problém v budoucnosti? Krajina, kde je rozptýlená výstavba vypadá dobře (Valašsko, Vysočina - někde, Český ráj). Navíc uvažujme, jaký dům připadá v úvahu pro permakulturní bydlení. Malý, úsporný, z přírodních materiálů. Jejich případná likvidace z nejrůznějších důvodů (např. vykoupení z přesně definovaného veřejného (nikoli nějakého lobbystického) zájmu) by neměla být problémem. Neměl by existovat důvod, proč by měl zákon prostřednictvím úřadu zakazovat výstavbu soběstačného bydlení komukoliv kdekoliv, kromě přesně definovaných a relevantních omezení (přírodní rezervace, vodní zdroje atd.).
Jiný problém je škola. Stoupne význam domácích škol. Permakulturisté z odlehlých oblastí nemohou vyžadovat, aby jim stát garantoval dopravu jejich dětí do kamenných škol. Na druhé straně by měl zákon umožňovat snadný přechod dětí na domácí vyučování. Do školy by občas měli chodit spíš rodiče, aby věděli co a jak učit své potomky.
    Zákonodárství není připraveno na nárůst počtu lidí v sektoru 5. To ovšem nezmění nějaký ten Hydepark ani článek. Mohla by s tím (snad) pohnout masa lidí, kteří budou informovaní, budou mít zájem a budou vyvíjet tlak potřebným směrem.
    Cesta směrem k soběstačnosti nebude pro každého. Člověk bude muset být ochoten změnit svůj život, učit se nové věci, být relativně mladý (alespoň duchem), přiměřeně zdravý, přiměřeně inteligentní. A být si vědom, že radikální změna životního stylu bude navždy, nelze to vidět jen jako provizorium. Ostatně je znám příklad osídlování Ameriky, kdy osadníci neměli nic jiného než to cosi vezli s sebou. Povedlo se. Tím spíš by se měl povést přechod k jinému způsobu života značné (perpektivně valné) většiny obyvatel v podmínkách existence rozvinuté a fungující infrastruktury.

Prohlédnuto: 7194 x

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Cyril Prosecký: Docela bych s tím souhlasil, ale pár výhrad mám.

1) uvolnit podmínky pro stavění v extravilánech pokládám za zhoubné. Zničilo by to poslední kousky volné krajiny. To bych rozhodně nedovolil. Vesnic u nás je dost a přístup k půdě z vesnice je dostatečný. Domů je postavených také dost. Nové bych nestavěl.

2) domácí vyučování .........vyzkoušej si to :-) My jsme si to vyzkoušeli a teď jsme rádi, že naše dítě chodí do normální (tedy asi výrazně lepší než normální, taky to bylo až na třetí pokus) školy. Nikdy bych neočekával, že nám stát zaplatí dopravu do školy. Na druhou stranu, je neférové, že peníze za dítě v domácím vyučování dostane škola (pro kterou to jsou tak 3 hodiny práce/ročník) a ne rodiče, pro které je to spousta každodenní práce. Zákon už snadné domácí vyučování umožňuje ....... bylo by potřeba umožnit vznik "mikroškol" .......tedy společného vyučování několika dětí skupinkou jejich rodičů, kterým by šla i ona platba, kterou zatím inkasuje pouze škola. To by bylo velice přínosné.

BVB: potravinově soběstační lidé asi opravdu budou chudí ..........cena potravin je nízká a pracnost s jejich obstaráním velká. Za spoustu času a námahy tedy získáš pouze malou hodnotu (vyjádřenou v penězích). Ten čas a námahu můžeš využít na efektivnější vydělávání peněz (na vlastní bohatnutí).Když to vezmu podle naší osobní zkušenosti, tak zemědělství v podstatě dotujeme z druhých dvou sektorů (průmyslu a služeb). Dříve byl běžný model "kovozemědělec" ..... dnešní doba je náročnější a tak funguju jako kovo-dřevo-elektro-službo-X-Y-Z-zemědělec. Diverzifikace příjmů je nutná.

Zrušení ostatních sektorů je totální blbost. Rušit zemědělství, průmysl a služby je nesmysl.

Říkat lidem, co smějí či nesmějí na své půdě pokládám za hrubý útok na práva jednotlivce.Je to však aktuální obraz arogance úřední moci. Navíc pokládám permakulturní ostrůvky v poušti konvenčního zemědělství jako zrození,jako požehnání, jako vítězství nad chemickou hydrou.V minulosti bylo osídlení mnohem  rozložitější, neorganizované a přesto fungovalo.

Potravinově soběstační lidé.... mají být chudí či bohatí.... co je to chudý, co je to bohatý...

Jsou nebezpeční svojí stabilitou, svojí nezávislostí,.Současný systém potřebuje závislé, duchem chudé, marnotratné nafoukance, kteří si myslí, že technologie spasí svět. Žádná technologie není trvale udržitelná, takže je pošetilé o ní uvažovat v permakultuře, nebo trvale udržitelném hospodaření.

Cena potravin koresponduje s jejich kvalitou.Jsou lidé, kteří si ty blafy ze supermarketů prostě koupit musí a pak jsou lidé, co mají na výběr.

Je dobře mít na výběr.

Dotování zemědělství je nezbytně nutné k udržení snesitelné ceny potravin, k zamezení inflační spirály. Navíc to je jediným nástrojem, kterak mít výrobu potravin pod kontrolou.

Chvála bohu, že tato doba odplouvá do duchovní senkrovně.

jarda bon jovi: a nechat lidi libovolně devastovat krajinu neuváženou výstavbou je zase útok na krajinu a její ekosystém. V konečném důsledku je to útok na samotnou podstatu člověka. Drobné omezení práv jednotlivce tedy nepovažuju za problém, pokud jde o zachování krajiny. Domů je opravdu víc než dost, další stavět nemusíme.

Permakulturní ostrůvky? To by bylo fajn, ale zatím jsem ještě žádný takový nepotkal ........ zato potkávám spousty lidí, které ve skutečnosti živí "chemická hydra" a oni na ni nadávají a na permakulturu si jen hrají. Pokud nějaký ukázkový permakulturní ostrůvek znáš, tak nám prozraď kde leží. Nějaké snahy v počátečním stádiu tady jsou, ale ke skutečné permakultuře to má ještě daleko (nejméně několik generací). Až se těch pár generací permakulturníků vystřídá, tak je snad bude možné vypustit i do volné krajiny. Zatím k tomu doba nedozrála.

Potravinově soběstačný člověk systému zase tak nebezpečný není. Když většinu svého času věnuje obstarávání potravy, tak mu na boj proti systému žádný čas nezůstává. Když budeš držet hubu a krok, tak tě systém klidně nechá ty tvoje brambory pěstovat.

Možná to nezapadá do tvého černobílého vidění světa, ale i technologie jsou rozhodně součástí permakultury. Jejich odmítání je pouhým projevem nevědomosti. Permakultura není cestou do minulosti (i když ji tak někteří chybně chápou), je to cesta do budoucnosti.

Bohužel ti co by stavěly kdekoli, cokoli by asi nebyli jen permakulturníci, nebo lidi mající vztah k přírodě. A když občas vidím ty stavby tak mě při té představě jímá hrůza. Na druhou stranu jsou asi některá povolení opravdu zbytečná, zrovna jsem zjistila, že i stavba na stavebním pozemku není úplně jednoduchá záležitost ...

V zásadě souhlasím s Cyrilem Proseckým i výhradami které přidal QNX. K bydlení na orné půdě je tu samostatné téma kde už jsme toho hodně probrali ...

BVB: například vlastní čerstvá zelenina je skvělá věc. A takových příkladů by se našly stovky. Ale nesmíš tu soběstačnost brát příliš fundamentalisticky, jinak opravdu skončíš jako chudý a unavený muž. Vřele doporučuji článek o mýtu soběstačnosti.

JBJ: zakazovat někomu aby na svém pozemku ve svém vlastním domě topil v kamnech odpadky z plastu, je to taky hrubý útok na práva jednotlivce ?

Dobrý den,

souhlasím s QNX. Krajinu musíme chránit. Projekt je jedna věc a praktický život druhá. Pokud investuji peníze a zaneřádím krajinu svou "eko" stavbou, tak je možné, že po vyprchání nadšení se stanu obyčejným občanem. Prostor své aktivity už přírodě (zemědělství) nevrátím. Další problém jsou přístupové komunikace 1OOm zpevněné cesty to je 500 m2 (likvidace zemědělské půdy).

 Operovat s tím, že se u nás vždy zákony nedodržují je nefér vůči slušným občanům. Jinak řečeno, s tímto problémem by se mělo bojovat a ne ho prohlubovat....

Je to tak. Dnes mimo intravilán (oficiálně) staví zpravidla lidé chudí- duchem! Ovšem zámožní. Anarchie v tomto směru by způsobila, že nově kromě těch bohatých na duchu by tam začli stavět i duševně a prostředky chudí (nejlevnější je stavba z prefibrikátu, s žalostnými vlastnostmi co do dopadů na krajinu). Takže by přínos byl uřčitě negativní.

To co píše havlenam je také důležité. Je sice fajn, když je někdo nadšený permakulturník, ale za těch cca 15 let co PK scénu sleduji už to nadšení mnoho lidí přešlo a přešla je i ta permakultura. PK v podmínkách ČR často nestojí na ani trochu reálných základech. Pak netrvá dlouho a ten nadšenec procitá ze svého snu po prvním střetu s realitou. Ta bezpracnáEkoPermaHojnost je sice krásným obrázkem, ale je to pouze iluze. Skutečnost je poněkud jiná.

V PK máme 3 etické principy a není náhodou, že péče o přírodu je na místě prvním a péče o člověka na místě druhém. Jsme pouhou součástí přírody, takže nějaký antropocentrický a nikoho neomezující přístup je poněkud nepermakulturní.

bobek: tak jsem přečetl článek z tvého odkazu. Velice doře napsaný text. To by stálo za překlad do ČJ.

BVB: Jestli jsem správně pochopil že ti instinkt velí nic nežrat, tak to seš teda zcela mimořádné zvíře. Ale máš pravdu že s instinktama se nic moc dělat nedá. Navíc už dlouho nikdo z ČR nedostal Darwinovu cenu, tak ti držím palce !

bobek:  třeba to opravdu dokáže ........................................................................... a tu Darwinovu cenu dostane :-)

Teď si to představte. Takový BVB se odstěhuje do skromného domečku uprostřed krajiny. Druhý den zjistí, že bez vody žít nemůže. Nejpozději do týdne zjistí, že bez jídla to také není ono ........... a časem zjistí, že nutně potřebuje satelit, pár garáží pro svá auta, krásný modrý bazén (vyhřívaný), asfaltovou cestu k domu, sloupy s elektrickou přípojkou a když už to tam všechno bude, tak začne hledat investora pro stavbu supermarketu a nemusel jezdit pro nákup moc daleko. .............. a přece ho nebudeme omezovat ve svobodném nakládání s jeho pozemkem ........... který byl dříve krásným kusem volné krajiny.

Vlk je tiež zviera a predsa radšej loví v svorkách. Sociálny hmyz ako mravce a včely? Jedince osamote dlho neprežijú. Je to proti inštinktu? Úplne naopak! Chcel by niekto povedať, že nie sú samostatní?

Aby som prišiel na to, že je človek sociálny tvor, stačí mi jednoduché pozorovanie. A to nevravím o výsledkoch bádaní, keď vieme, že sa človek odjakživa zdržiaval v skupine.

BVB: myslíš si, že sa všetci vybrali z jaskyne, aby bol každý sám za seba samostatný? A tí, čo zostali a robili niečo iné, samostatní neboli?

Okrem toho nerozumiem, keď niekto vo svojom permakultúrnom uvažovaní vynecháva človeka ako aktívnu súčasť. Človek nie je súčasťou prírody? Ak je, tak v nej má snáď mať aj nejakú úlohu. "bezpracnáEkoPermaHojnost" ako o tom píše QNX - v čom je to odlišné od súčasného západného prístupu človeka (ktorý sa nachádza po celom svete, ale máme na tom veľkú zásluhu), ktorý chce mať všetko za čo najmenšiu námahu (a preto ťažkú prácu prichádzajú robiť z chudobnejších krajín)? nechať pracovať prírodu a len sa priživovať? mne to príde nielen nereálne, ale v konečnom dôsledku, keby sme nemuseli pracovať, viedlo by to podľa mňa k rovnakému úpadku. nie nadarmo sa hovorí - práca šľachtí.

samostatnosť môže znamenať všeličo a skôr by bolo vhodné vymyslieť lepší (permakultúrny?) spôsob výmeny a finančný systém, aby sme mohli spolupracovať bez vzájomného vykorisťovania, než utekať od spoločnosti s bláznivou túžbou byť samostatný v obmedzenom samotárskom zmysle.

QNX: šlo by to aj bez osobných urážlivých poznámok, stačilo by namiesto "takový BVB" použiť "niekto". podľa toho, čo tu BVB píše, by som povedal, že netúži po autách a bazéne. či by to dopadlo tak, ako píšeš, je len jedna možnosť, ja si ich viem predstaviť oveľa viac.

a o tom nejedení si môžeme myslieť svoje (a asi by sme sa zhodli), ale radšej by som mu odporučil, nech to skúša pod dohľadom, aby to nebol jeho posledný pokus niečo urobiť, než mu prial Darwinovu cenu. sú ľudia, ktorí neveria obmedzeniam prírody. a slovami ich nepresvedčíš (tak ako by si aj Ty istotne našiel veci, o ktorých by Ťa nik nepresvedčil slovami, kým by si to nevidel na vlastné oči)

Odpovědět do diskuse

© 2019   PermaWeb   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby