Prodám dvě parcely v k.ú. Konětopy u Pnětluk. Trvalý travní porost (dnes starý švestkovo lískový sad) 2085m2 a orná půda 2005m2 (dnes využívaná jako louka). Voda nalezena na místě v 8m v opukovém podloží. Stání pro maringotku nebo chatku.Jihozápadně svažitý s výhledem na České středohoří, vhodné pro pastvu, včelaření,alternativní bydlení,..

Stěhujeme se blíž za rodinou do severních Čech, konkrétně do Srbské Kamenice, tudíž bych teoreticky i měnil za podobný pozemek tam eventuálně :-)

Jsem k zastižení spíš na telefonu: 736 279 103

nebo email: Aleix@post.cz

Prohlédnuto: 345 x

Přílohy:

Odpovědět

© 2019   PermaWeb   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby