haló, máte někdo zkušenost s realizací kořenovky na pozemku?

Prohlédnuto: 3511 x

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Ano, jsme se snažili získat povolení pro poslední 2 roky! (Máme hrozný souseda a stavební úřad, který udělal formální chybu,zpoždění je celý rok).

Nemohu doporučit díky tomu je podle českých legalislation, ale pokud chcete, aby to legální, doporučuji používat Jaroslav KrsnakOn učí kurz brzy.

Hodně štěstí,
Max

 

Yes; we have tried to get permit for the past 2 years!! (We have an awful neighbour and a building office which made a formal mistake, delaying it a full year).
I can not recommend making it under Czech legalislation, but if you want to make it legal, I recommend using Jaroslav Krsnak; He's teaching a course soon.


Good luck,Max

Mikuláš Treml: Já bych nebyl tak velký pesimista jako Max. Realizovaných kořenovek už je spousta a pro spoustu stavebních úřadů to není nic neznámého. Někde jsou vstřícnější, jinde méně ............. ale naše legislativa je v tomto směru použitelná. Lhůty dané stavebním zákonem nejsou takové jako straší Max, aby se to protáhlo na dva roky, to by se těch chyb muselo sejít hodně. Práce úředníků stavebních úřadů se musí trochu ohlídat, nesmíš se nechat odradit nebo dokonce zastrašit .......... chce to nastudovat zákon a důsledně požadovat jeho dodržování a v nejhorším se proti nespravedlivému rozhodnutí i odvolat. Samozřejmě budeš na stavbu potřebovat projekt.

Měl bych upřesnit;
Je správné, že tam je mnoho právních KCOV v ČR, a ve většině regionů by neměl být velký problém.

Zvláštní je, že Česká zvrat vyčištěné vody nesmí být použit vzahradě, která se mi vzdoruje centrální části účel. To se námpředělat projekt, tak to jen čistí 'šedé vody' (nyní máme oddělovatkompostování WC a další 3 toalety budou nyní také samostatněobsažené).
To byl jediný způsob, jak bychom mohli být povoleno používatvodu na zahradě, jako se snažíme navrhnout sebe-podpora'"closed-loop systémy' je to důležité pro naše permakulturní životní styl.
V jiných zemích v Evropě, legislativa je mnohem jednodušší.
Dávejte pozor, aby KCOV musí být min. 12 m od studny, pokudmáte 'uzavřený' (hlína) půdy, 30 metru, pokud dobré zahradnízeminy.

A ano, kombinace našeho nekompetentní stavebního úřadu a problematické soused je zvláštní případ!

Zdravim,

Max

I should clarify;

It's correct that there's many legal KCOV in C.R., and in most regions it shouldn't be a big problem.

 

The special Czech twist is that the cleaned water is not allowed to be used in the garden, which to me defies a central part of the purpose. It made us remake the project, so it only cleans 'grey water' (we now have a separating composting toilet; and the next 3 toilets will now also be self contained).

This was the only way we could be allowed to use the water in the garden; As we try to design self-supporting 'closed-loop systems' this is essential for our permaculture lifestyle.

In other countries in Europe the legislation is much easier. 

Pay attention that the KCOV has to be min. 12 m from a well if you have 'closed' (clay) soil; 30 meter if good garden soil.

And yes; the combination of our incompetent building office and troublesome neighbour is a special case!

Kdo se moc ptá, moc se dozví. Každá KČOV začíná a končí nějakým objektem (většinou v podobě šachty) a v tomto objektu je přístupná vstupní/výstupní voda. Z mého pohledu není žádný problém odebírat z výstupního objektu přečištěnou vodu a tu následně využít k libovolnému účelu (popisem tohoto tématu bych se v projektu pro stavební úřad nezdržoval). Úředník na SÚ je také jenom člověk a určitě si pracovní dobu dokáže vyplnit příjemnější činností než je četba detailních projektů kde je popsáno co na kterém záhonku pěstujeme a čím to zaléváme. Projekt pro SÚ by měl obsahovat pouze minimální nutné množství informací ......... a ni o slovo víc :-)

A když soused nesouhlasí s plány, vyzvědači a vyzývá SU?

 

And when the neighbour objects to the plans, spies and calls the S.U.?

Max: tak to už je opravdu horší. Uznávám, že likvidace nepohodlných sousedů není v naší legislativě dostatečně ošetřená a je mnohem problematičtější než likvidace odpadních vod.

myšlenka mě napadlo několikrát ...!!

... Bohužel to není klidné části doporučil model pro hnutí přechodu  ...

The thought has crossed my mind several times...!!

... Unfortunately it's not quite part of the advised model for the transition movement ..

Kořenovka u nás funguje, podrobnosti je možno získat třeba na květnovém kurzu o vodě na pozemku - viz akce tady na Permawebu nebo obrázky na rajce.net - uživatel pohorka.

Ahoj Mikuláši,

kořenovku právě dokopáváme. Razítek na ní bylo potřeba cca 7, ale hlavně proto, že jsme v Chko a pámátkové rezervačce. Jinde by snad neměl být problém. Je před ní nutný předřazený tříkomorový septik, jinak nesplňuje limity. Cena je dost rozdílná podle terénních podmínek a od nich odvozených zemních prací. Ta naše, projektovaná pro 4 lidi už leze dost přes 100 000. Z čističky nám jde voda do kubíkové jímky pro vodu na zalévání a z ní přepadem do zásaku. S povoleními v podstatě nebyl problém.

Buď zdráv

Honza

...tý vole,ty žiješ?Na podzim jsem ti posílal nějaký mejly, a zůstaly bez odpovědi.Mám pro tebe nějaký céda od Petra Grima,písni smažku na můj fén,co máž v mejlu.A díks za odpověď, a to nejen tobě,ale fšem v týhle diskusi.MT

Čau kluci, to jsem ráda, že žijete OBA,

 nevíte náhodou, kdo by uměl kořenovku zhotovit, potřebujeme ji dát s Milošem do projektu. Jo a za kolik ?

Jak se máš Mikuláši na severu ? Honzo, už líhnu první kačky... bude výměna.. ? ;-) mějte se bájo ! objímám ;-)

nyní poptáváme http://kcov.wz.cz/Kontakt.php, hyn sa hukáže... rybníkář se jeví velmi profesionálně http://rybnikar.cz/cenik/ a nabízí zajímavou novinku - stavbu kořenovky svépomocí (kuk na odkaz) za cenu o polovinu lacinější, nežli kořenovku tzv. "na klíč"

 

Odpovědět do diskuse

© 2019   PermaWeb   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby